PAZI KOGA PUŠTAŠ U SVOJ ŽIVOT!

Hutba – Bakijska džamija, 03.02.2017.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Te, Gospodaru, najvećim imenom Tvojim počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje vatri približava. Salavat i selam Tvome miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te, Gospodaru, podrži nas u odlukama našim koje su dobre, a udalji od nas svaku odluku koja je za nas loša.

Draga braćo, prošlu hutbu smo počeli govoriti o identitetu muslimana i onome što čini jednoga muslimana. Spomenuli smo hadis Džibrila kada je melek Džibril došao kod Resulullaha i upitao ga o imanu, o Islamu, o ihsanu, pitao ga o tim sadržajima vjere. Spomenuli smo da su dvije bitne stvari i evo ući ćemo u treću stvar. Spomenuli smo da je veoma bitno da mi svoj identitet odabiremo. Ne smijemo dozvoliti da naš identitet izvana bude uslovljen, jer kada je naš identitet izvana, u trenutku kada se sklone ti vanjski elementi, mi prestajemo biti ono što jesmo. Zato ulema kaže: „Kada učite svoju djecu, nemojte ih učiti u vakumu, nego im dajte realne situacije gdje ćete im dati povjerenje.“ Gdje ćete im dati slobodu da naprave prave izbore.

Drugo što smo spomenuli jeste, da nekada kada se kuća kupuje, pita se da li si je ti napravio ili naslijedio? Mi trebamo držati sve pozitivne aspekte tradicije. Međutim nekada to što je tebi i meni Allah, dž.š., dao, dar da smo rođeni u jednom ambijentu gdje imamo džamije, gdje su nam roditelji muslimani, često blagodat koja nam je ukazana, nema kod nas dovoljno zahvalnosti na toj blagodati i ne razumijemo je onako kako je razumije onaj koji je morao tragati za tom blagodati.

Danas želim sa vama podijeliti treću bitnu stvar vezano za identitet. Ono što je suština kod biranja identiteta jeste jedna Kur'anska sura koja je pohvaljena od strane Muhammeda, s.a.v.s., kao „sura koja spašava insana od kaburskog azaba.“ Kada u kabur spuste insana, prije nego što nastupi polaganje računa, postoje grijesi koji dovode do toga da čovjek bude kažnjen i prije polaganja računa. Suru Mulk ko uči, Allah ga sačuva. Kakve to veze ima sa izborom identiteta? Upravo ono što je u toj suri je nešto što hoću sa vama da podijelim.

Kaže Uzvišeni Gospodar:

„Oni koji ne budu vjerovali u Gospodara, njima pripada kazna u džehennemu, to je najružnije boravište. Kada ih bace u džehennem, čut će takav zvuk zastrašujući kao da jedan dio vatre drugi dio guta..“

I onda ide ono što je suština i vezano je za identitet. Svaki put kada se skupi skupina stanovnika i meleki ih bacaju u vatru, kaže Gospodar:

„Čuvari džehennema pitaju: „Pa zar vam Allah nije poslao nekoga da vas upozori? Kažu oni: „Opominjao nas je, pa smo ga u laž utjerivali…“

 I onda dolazi ajet koji je suštinski u odabiru identiteta. Stanovnici džehennema će reći:

„Da smo slušali, mi zaista ne bismo bili među stanovnicima vatre!“

Draga braćo, identitet i naši stavovi se formiraju kroz dvoje. Ono što svojim čulima upijemo u sebe i kroz one procese koji se dešavaju u nama kroz razmišljanje o tome.

Glavni problem u identitetu koji ode u pogrešnom pravcu počiva u jednom od ovo dvoje. Ili nisi slušao ono što si trebao slušat i vidjeti ono što si trebao vidjet ili si vidio sve to, ali nisi to pravilno razumio. Jer onaj ko vidi da ljudi sa ovog svijeta idu, a ne kaže gdje idu, ima problem, on vidi, ali mu nije koristilo.

Navest ćemo dvije stvari o kojima treba razmišljati. Prva je, koliki kredibilitet imaju ljudi koji danas govore? Upitali su jednog čovjeka koji je aktivan na društvenim mrežama, preko trideset hiljada pratitelja, pitali su ga: „Zbog čega te ljudi gledaju?“ Rekao je: „Ljudi nemaju preča posa nego da mene gledaju.“ To su danas ljudi koji oblikuju. U identitetu ti je najbitniji kredibilitet. Ko ti govori, šta ti govori.

U trenutku kada je Gospodar rekao Muhammedu, s.a.v.s., da pozove svoj narod, sakupio je čitavu svoju porodicu i kazao im je: „Da sam vas obavijestio da je iza ovoga brda vojska, želi da vas napadne, da li biste mi vjerovali?“ Rekli su: „Muhammede, ti nikada nisi lagao, naravno da bi ti povjerovali.“ Rekao je: „Ja sam vam Poslanik, Allah mi je poslao Kuran.“

Kome mi danas posuđujemo svoje uši, svoje oči? Ruka koju nam je Allah dao, ako je nismo koristili da pomognemo dobro, na Sudnjem danu ćemo doći kao da ruku nismo ni imali. Zato Gospodar kaže:

„Ko je na dunjaluku slijep da vidi Allahove dokaze, on će na ahiretu biti slijep i gorega prebivališta…“

Molimo Allaha da nas počasti da gradimo svoj identitet. Govorit ćemo ovim izvorima da znamo na čemu gradimo identitet, onda nema vjetra koji te može poljuljati. Molim Allaha, dž.š., da nas pomogne u tome.

DRUGA HUTBA

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.

Draga braćo, navest ću samo još jednu lijepu rečenicu koju sam čuo od jednog svog učitelja i vrlo je bitna za nas u našim okvirima koje nam je Allah dao. Svi mi imamo okvire i mogućnosti koje nam je Allah dao. Ta rečenica ide ovako:

„Ako nisi ništa više u svojoj sredini dao nego što je bilo prije tvoga dolaska, znaj da si bio višak.“

Jedna džuma na koju dovedeš nekoga da čuje nešto lijepo o Gospodaru, o Njegovom Miljeniku je golema. Najviše što možemo uraditi jeste da nekoga oplemenimo onim čime je nas Allah oplemenio. Nemojte da škrtarimo sa time. Ulema kaže: „Onaj koga njegovo znanje o Allahu ne navede da pusti suzu, kao da nema znanja, jer je Allah u Kuranu rekao: „Oni koji znanje o Meni imaju, padnu pred Mene i zaplaču.“ Molim Allaha da nas u tome pomogne.

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, da nas počastiš da nam autoriteti budu čestiti ljudi. Počasi nas da se ugledamo na čestite, da živimo sa čestitim i da kao čestiti odemo sa ovog svijeta. Molimo Te, Gospodaru, sačuvaj nas lošega društva. Smiluj se nama, roditeljima našim, svim dragim insanima i neka niko od nas ne bude daleko od Tebe.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter