Hidžra

Hutba – Bakijska džamija, 16.10.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas sačuva vatre i svakog djela koje vatri približava.


Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jednoga i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molimo Te da živimo u ovim vrijednostima, da sa njima sa ovoga svijeta odlazimo i da budemo proživljeni u društvu onih koji su to svjedočili.


Draga braćo, dani koje živimo su prvi dani nove hidžretske godine, i ovo su dani kada se najviše trebamo sjećati onoga koji je hidžru prvi uradio, a to je hazreti Pejgamber s.a.v.s.. Nema teške situacije a da Resulullah s.a.v.s., nije kroz nju prošao, ili kroz identičnu situaciju ili kroz situaciju koja sliči onoj situaciji kroz koju insan može proći. Onome čemu nas je Resulullah s.a.v.s., naučio jeste apsolutno povjerenje u Uzvišenog Gospodara. Bilo šta da nas zadesi u životu, treba podići svoje ruke i moliti Gospodara da nam dadne hajra u tome.


Prije nego što pređemo na današnji ajet, navest ću jedan prizor kada je Suraka ibn Malik, jedan od najvještijih lovaca među Kurejšijama išao za Resulullahom i Ebu Bekrom. Kopita njegovog konja je upala u pijesak i vidio je da „neko“ brani Resulullaha s.a.v.s., i nije im mogao prići. I on moli Resulullaha s.a.v.s., kaže: „Muhammede, daj mi bezbjednost“. On naoružan, a Resulullah bez oružja. Gospodar se miješa u onom trenutku kada insan uradi sve što je do njega. Resulullah je sve uradio. Suraka je jedini znao da su krenuli u suprotnom pravcu. Tada je Allah dao da se desi ono što se možda nama desilo tokom agresije, da nas je Gospodar najprije milošću Svojom, i onda trudom čestitih robova Svojih proveo kako mi to kažemo kroz iglene uči. Kada je Suraka sjeo na koljena pred Resulullaha, Resulullah s.a.v.s., mu kaže: „O Suraka, šta mišliš da jednoga dana narukvica vladara Perzije na rukama tvojim bude.“ I to se zaista desilo, za vrijeme hazreti Omera zvali su Suraku, hodao je ulicama Medine i nosio je narukvice koje je nosio vladar. Suština je da imate povjerenje u dragog Gospodara.


Kao što znate draga braćo, uzimamo svake hutbe jedan od Kur'anskih ajeta koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ Današnji Kur'anski ajet glasi: „O vjernici ako vi pomognete Allaha, Allah će vas pomoći i Allah će vaše korake učvrstiti…“


Ko kome treba draga braćo? Da li nama treba Allah dž.š., ili mi trebamo Allaha? Nama Allah treba. Allahu dž.š., ništa na nebesima i zemlji ne treba, On je stvoritelj svega. Njegova je plemenitost da tvoju podršku i moć vjere nazove pomoći ne vjeru, nego Allahu. Kada pomogneš nekoga, Allaha si pomogao. U svakom danu, u svakoj sekundi našega života treba nam Allah. Samo onaj koga je Allah počastio da mu koraci budu čvrsti, hoda dostojanstveno, ne poginje glavu pred ljudima.


Ovaj ajet je motiv svakom insanu koji razmišlja da Allahu dž.š., da da u svome životu ono što već po prirodi stvari Njemu već pripada. Allah nam je dao sve što imamo, na koji način se prema tome ophodimo? Za kraj želio bih sa vama da podijelim samo jedan hadis. Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s.: „Allah pomaže jednoga od vas dokle god jedan od vas pomaže svoga brata.“ Ulema nas uči: „Dostojanstvo će sačuvati samo ona zajednica koja pomaže Onoga ko pomoć ne treba“, a to je Allah dž.š.. Molim Allaha dž.š., da Njegova vjera ima posebno mjesto u našim životima.

DRUGA HUTBA, Ponos ili/i poniženje


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Podsjećam sebe i vas na dan ašure, Resulullah je preporučio da se posti i taj deseti dan mjeseca Muharemma, a po mišljenju nekih to je deveti dan, onda je najbolje da insan posti ta dva dana. Jer je Resulullah s.a.v.s., zatekao jevreje kako poste dan ašure, upitao ih je: „Zbog čega postite taj dan?“ Oni su kazali: „To je dan kada je Allah spasio Musa a.s..“ Tada je Božiji Poslanik s.a.v.s., rekao: „Mi smo preči da Musa'a volimo i cijenimo taj dan kada je Allah spasio Musaa i naredio je da se taj dan posti.“
Prije posta mjeseca Ramazana obavezan je bio post dana ašure, sa propisom Ramazana dokida se. Sada je pritvrđeni sunnet da se taj dan posti.


Hoću da spomenem iz Musaovog život nešto što bi nas trebalo podstaći da razmišljamo. Postite taj dan sa nijjetom da Allah olakša ummetu Islama na svakome mjestu. Prvi korak i prva promjena jeste doživljaj unutar sebe. Došao je čovjek pred Musa'a a.s., i ponosio se riječima: „Ja sam sin toga, unuk toga i nabrojao je deset koljena svojih predaka.“ Allah dž.š., je objavio Musau: „Reci tom čovjeku da njih deset i on jedanaesti sa njima u vatri džehennema.“ Čime se insan smije ponositi osim onoga čime ga je Allah počastio. Osim dina i imana sa čime smo počašćeni, za sve drugo je dar od Allaha za koji ćemo biti pitani kako smo ga utrošili.


Dvije stvari. Allah je taj dan spasio Musa'a i njegov narod. Dakle nijjet, da Allah olakša umetu Islama i drugo, tražiti i kopati u sebi šta mogu uraditi da stanje umeta bude bolje. Molim Allaha dž.š., da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Gospodaru, počasti nas da iskreni robovi Tvoji budemo. Gospodaru, počasti da od nas hajra vazda bude. Najvećim Te imenom molimo, da u trenutku smrti preselimo sa kelime-i-šehadetom. Počasti nas proživljenjem u društvu Svoga miljenika Muhammeda s.a.v.s..


Gospodaru, smiluj nam se na zemlji, smiluj nam se kada nas u zemlju spuste, i smiluj nam se na dana kada ćemo proživljeni biti. Gospodaru, počasti nas da se vraćamo problemima sa kojima se možemo nositi, a ne problemima iznad nas. Najvećim Te imenom molimo, pokaži nam dobro i počasti nas da ga slijedom.

IZDVOJENI CITATI


Ko kome treba draga braćo? Da li nama treba Allah dž.š., ili mi trebamo Allaha? Nama Allah treba. Allahu dž.š., ništa na nebesima i zemlji ne treba, On je stvoritelj svega. Njegova je plemenitost da tvoju podršku i moć vjere nazove pomoći ne vjeru, nego Allahu. Kada pomogneš nekoga, Allaha si pomogao. U svakom danu, u svakoj sekundi našega života treba nam Allah. Samo onaj koga je Allah počastio da mu koraci budu čvrsti, hoda dostojanstveno, ne poginje glavu pred ljudima.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter