Gaflet (nemar) u životu vjernika

Hutba – Bakijska džamija, 30.01.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Stvoritelju. Zahvaljujemo Mu se na svim Njegovim blagodatima kojima nas je počastio. Molimo Ga da nas počasti, da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Svjedočim da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim dragog Gospodara da nam ovo svjedočanstvo čuva tako što će nas počastiti da ga dostojno živimo u svome životu, da to budu naše posljednje riječi na ovome svijetu, i da nas On iz milosti Svoje počasti da budemo proživljeni u društu onih koji su ovo svjedočili.

Draga braćo, mnogo je toga Gospodar dao insanu. Kada čovjek hoće otvoriti svoje srce i svoj um da razmišlja o onome što mu je Allah dao, zaista bi vidio da je to mnogo. Vidio bi da te blagodati ne može nabrojati, a kamoli na njima dovoljno zahvaliti Uzvišenom Gospodaru. Blagodati koje imamo toliko su bitne, relevantne za naš život da bi lijepo živjeli. Često sebe pronađemo u situaciji da smo ih možda potpuno nesvjesni. Jedna od najvećih opasnosti za vjernika jeste gaflet. Gaflet je nemar. Čovjek može biti nemaran prema roditeljima za njihovoga života, pa tek kada roditelji presele, vidi koliko ga je Allah počastio pa je takve roditelje imao. Razmišljanje o blagodatima otvara najmanje dvije stvari koje su izuzetno bitne u našem životu.

Prvo, podsjeća nas na činjenicu da sve što imamo pripada Allahu dž.š.. Drugo, otvara proces da se prestanemo baviti onim što nemamo, nego uviđamo koliko mnogo imamo. Nezadovoljstvo koje izbija na površinu u našem savremenom dobu, proizvedeno je da se stalno ljudi usmjeravaju na ono što nemaju. Uzvišeni Gospodar kaže u Kur'an i Kerimu: „Govorite o onome što vam je Gospodar dao…“ Zahvalite Njemu. Nemojte svoj uspjeh vezivati za svoju pamet, jer je mnogo pametnijih od nas, pa nisu uspjeli u onome što je Allah nama dao. Nemojte ono što vam je Gospodar dao pripisivati imetku, jer je mnogo onih kojima je Allah dao imetak, pa su se zabrinuli drugim stvarima. Hadis koji sam odabrao da podijelim sa vama, jeste hadis koji govori o stidu prema Uzvišenom Allahu. Božiji Poslanik s.a.v.s., je rekao plemenitim ashabima: „Stidite se Allaha istinskim stidom.“ Rekli su: „Božiji Poslaniče, mi se, hvala Bogu, stidimo.“ Tada im je Božiji Poslanik rekao: „Ne mislim na to, mislim na sljedeće. Onaj ko se Allaha istinski stidi, čuva glavu i šta pušta da mu se u glavi vrti.“ Jer i najteži postupci kada brat sa bratom ne priča, to dolazi zbog misli da te Allah ne duži prema Njemu.

Kada pružiš svoju ruku prema imetku koji ti nije dozvoljen, to dolazi zbog misli da te Allah neće pitati za to. „Čuva svoj stomak šta će u njega staviti.“ Hoće li staviti haram ili halal? Čime će nahraniti svoje tijelo, jer zna da je Poslanik s.a.v.s., rekao: „Ono tijelo koje je sazdano hranivši se haramom, najpreča mu je vatra.“ Treće, „Stalno je tom insanu na pameti da je prolazan i da će umrijeti.“ I posljednje, četvrto, „A uistinu ko želi kod Allaha da nagradu ima, ostavlja pretjerano uživanje na ovome svijetu.“ Draga braćo, ovaj hadis Resulullaha s.a.v.s., govori o četiri smjernice svakoga vjernika. Na koji način bi trebali doživljavati svoj odnos sa Allahom dž.š.. Kako je to Musa a.s., rekao: „Gospodaru, kako da ti zahvalim, a i moja riječ Elhamdulillah traži da ti još jednom kažem Elhamdulillah, jer sam to učinio jezikom koji si mi Ti dao.“ Trebamo čuvati svoje misli! Čuvati svoj stomak i gledati šta nam je na stolu! Koji imetak primamo, a koji odbijamo! Sjećati se činjenice da smo prolazni! Ne puštati se u pretjerano uživanje! Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s., za onoga koji uradi ovo četvero: „Takva osoba se stidi Allaha istinskim stidom.“

Molim vas da se uvijek podsjećamo šta nam je sve Gospodar dao. Sjetite se da spadamo među manji broj muslimanskih naroda koji se uopće ne pitaju za bilo šta. Sjetite se da pripadamo ummetu Islama, gdje je od pedeset i pet milona izbjeglica na svijetu, četrdeset i pet miliona su muslimani koji pripadaju ummetu Poslanika s.a.v.s.. Stidjeti se Uzvišenog Gospodara, znači biti duboko svjestan da smo mi i ono što imamo dar od Allaha dž.š.. Završit ću sa jednom dovom. „Gospodaru, otvori mi samo vrata onoga što me od Tebe neće udaljiti.“ Kada dođemo na džumu, mi se približimo Allahu, koristiće blagodat koju nam je On dao. Molim Gospodara da nas počasti time.

DRUGA HUTBA Istigfar i njegove vrijednosti

Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Gospodara da naši se jezici Njega sjećaju, da naša srca Njega mole, da naše duše plemenite budu, i da u trenutku našega preseljenja budemo od onih sa kojima je On zadovoljan. Draga braćo, Božiji Poslanik s.a.v.s., je svakoga jutra učio istigfare. Ulema nas uči: „Neće se desiti belaj tebi u životu, niti u životu zajednice, a da nije zbog grijeha koje smo učinili. Niti će se taj belaj skloniti, osim iskrenim pokajanjem u Allaha dž.š..“ Nastojimo da ne prođe jutro, a da nismo sedamdeset i više puta istikfar donijeli. Jednom alimu je došao čovjek i požalio mu se da ima problema sa hanumom. Rekli su mu: „Čini istigfar.“ Nakon nekoga vremena vidio je da je problem riješen. Došao mu je drugi čovjek i rekao: „Imam problem sa evladom.“ Rekao mu je: „Uči istigfar.“ Uvidio je da je problem nakon nekoga vremena riješen. Molim Allaha da ovo čuvamo.

DOVA

Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te za džennet i svakoga djela koje džennet približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje vatri približava. Gospodaru, sačuvaj nas, naše porodice, ummet Islama od vatre. Gospodaru, ne ostavi nam niti jedan grijeh, a da Ga nam nisi oprostio. Gospodaru, ne ostavi nam niti jedan dug, a da nam nisi pomogao da ga vratimo. Gospodaru, počasti nas kada po zemlji hodamo, da ponizno hodamo. Gospodaru, počasti nas da ponosni budemo zbog onoga što si nam dao. Počasti nas da Tebi zahvalni budemo.

IZABRANI CITATI

Trebamo čuvati svoje misli! Čuvati svoj stomak i gledati šta nam je na stolu! Koji imetak primamo, a koji odbijamo! Sjećati se činjenice da smo prolazni! Ne puštati se u pretjerano uživanje! Kaže Božiji Poslanik s.a.v.s., za onoga koji uradi ovo četvero: „Takva osoba se stidi Allaha istinskim stidom.“

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter