Emanet vlasti

Hutba – Bakijska džamija, 17.11.2014.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga da nas počasti da te blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje, i da nas zaštiti od dana kada ćemo neke od blagodati spoznati samo zato što smo ih izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, njegovim ashabima. Neka je mir i spas svim čestitim Allahovim robovima. Molimo Gospodara najvećim imenom Njegovim da nas učini jednim od njih.


Draga braćo, iza nas su dani kada smo imali pravo da izaberemo. U jednom od najznačajnijih Kur'anskih ajeta za nas, Uzvišeni Gospodar kaže:
„Nemojte skrivati svjedočanstva svoja, onaj ko sakrije svjedočanstvo, njegovo srce je bolesno…“ Naša je obaveza bila odabrati one ljude za koje smatramo da su moralni i kompetentni da vode naše društvo. Kada imate pravo da date glas, neka vaš glas ide ljudima za koje smatrate da su moralni i kompetentni da vas vode. Nemojte dozvoliti da ovaj Kur'anski ajet koji se na nas odnosi ne prihvatite. Zašto nisi kazao ko je po tvom mišljenju najbolji da vodi stvari?

To je prva stvar koju hoću sa vama da podijelim, a drugo je također vezano za ovo što se desilo u protekloj hefti. Malo je muslimanskih naroda, milijardu i po je muslimana i više, ali ipak malo je muslimanskih naroda koji imaju priliku uopšte da biraju. Malo je muslimanskih naroda koji su u prilici da izaberu, koji uopšte mogu doći i kazati da je neko dobar, a neko loš, bez obzira o kome se radilo. Ta blagodat se čuva tako što ćemo aktivno učestvovati u ovome što nam je Allah otvorio.


Govorit ćemo o tome kako bi trebao jedan vjernik gledati na ono što se zove emanet vlasti. Jedan od ashaba je došao kod Resulullaha s.a.v.s., i rekao mu: „Božiji Poslaniče, svima si dao neke emanete, samo si mene izostavio“, taj ashab se zvao Ebu Zerr. Spada u najpobožnije i najčestitije ashabe Resulullaha s.a.v.s.. Kaže mu Resulullah s.a.v.s.: „O Ebu Zerre, volim tebi ono što volim sebi, ti si slabašan čovjek.“ Zamisli dođeš u poziciju da se pitaš i izmanipulišu te ljudi oko tebe? Šta je vlast? Kaže Resulullah: „Vlast je povjerenje.“ Tebi je tvoja hanuma emanet, djeca su ti emanet, džemat ti je emanet, ali ti je vlast najveći emanet. Da li bi volio da čuvaš nekome veliku sumu novca i da hodaš čaršijom? „To je emanet. Znaj da na Sudnjem danu ništa neće donijeti vlast do li tuge i kajanja.“


Zašto? Kada je Allah dž.š., dao vlast Sulejmanu a.s., potčinio mu je vjetar, i dao mu vojske da njima vlada. Kaže ulemma: „Znate li koja je najveća blagodat Sulejmana a.s..?“ To što mu je Allah dž.š., rekao na kraju svog darivanja: „Sulejmane, il puštaj il koristi bez polaganja računa.“ Jer da mu je Allah dao mora polagati račun za ono što Mu je dao od vlasti, ne bi mogao položiti račun. Prvo, razumi da je to emanet. Drugo, na Sudnjem danu ćeš biti na velikom iskušenju! Zašto? Jer si bio pitan. Završava Resulullah s.a.v.s.: „Osim onoga ko je kompetentan da nosi vlast, i ispuni ono što se od njega traži.“


Završit ću sa riječima hazreti Alije kada je postao halifa. Poslali su jednog čovjeka da vidi šta radi hazreti Alija u noći kada je proglašen za halifu. Kaže: „Tako mi Allaha, njegova brada je okvašena suzama, govori samo: „O dunjaluče, idi druge obmanjuj, nemoj mene.“ Molim Gospodara da nas počasti da razumijemo da je vlast emanet. Molim Gospodara da nas počasti da razumijemo da je to odgovornost na Sudnjem danu.

DRUGA HUTBA Birajmo najčestitije među nama


Hvala dragom Allahu dž.š. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodara molimo da nam pokaže stvari onakvim kakve jesu. Da nam pokaže ljude onakvim kakve jesu. Molim Gospodara najvećim imenom Njegovim da nas zaštiti od svakoga zla, posebno od zla naših prohtjeva.


Draga braćo, pošto smo ušli u ovu temu, citirat ću vam samo jedan hadis koji je u očima mnogih ashaba izazvao suze nakon preseljenja Resulullaha s.a.v.s.. Resulullah je rekao: „Vi ćete zaista žuditi za vlašću i do te mjere ćete žuditi da ćete jedni druge ubijati.“ To se danas dešava. Ne mogu da te ubiju, ali ti udare na čast. Kaže jedan od ashaba: „Tako nam Allaha vidjeli smo te dane.“


Nikada ne treba ljudima govoriti za koga glasati, ali treba govoriti kako glasati. Nikada ne treba podržati insana koji nije pored nas u džamiji. Nikada ne treba podržati insana koji nam ne pomaže da živimo svoju vjeru. Nikada ne treba podržati insana koji nema moralan porodičan život. Nikada ne treba podržati čovjeka koji ulazi u vlast samo da bi uzeo od naroda. Molim Gospodara da nas počasti da nas vode čestiti ljudi među nama. Oni koji će gledat interes ummeta. Molim Gospodara da nas počasti, da nas vode najbolji među nama, a ne najgori.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, neka među nama niko nesretan ne bude. Najvećim Te imenom molimo, pobriši nam grijehe koje smo u protekloj sedmici učinili. Molimo Te Gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Molimo Te Gospodaru, neka nas vode najbolji među nama. Neka nas ne vode najgori među nama. Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako ga Ti primiš, pa Te molimo primi naša dobra djela. Smiluj nam se dok hodamo po zemlji, smiluj nam dok smo pod zemljom i smiluj nam se na dan kada ćemo pred Tobom stajati.

IZDVOJENI CITATI


Nikada ne treba ljudima govoriti za koga glasati, ali treba govoriti kako glasati. Nikada ne treba podržati insana koji nije pored nas u džamiji. Nikada ne treba podržati insana koji nam ne pomaže da živimo svoju vjeru. Nikada ne treba podržati insana koji nema moralan, porodičan život. Nikada ne treba podržati čovjeka koji ulazi u vlast samo da bi uzeo od naroda. Molim Gospodara da nas počasti da nas vode čestiti ljudi među nama.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter