Džennet i džehennem

Hutba – Bakijska džamija, 25.11.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara, Stvoritelja nebesa i zemlje. I svjedočim da je Muhammed pečat svih poslanika. Molim Allaha, dž.š., da vama i meni ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima i u našim životima, i da se ovo svjedočanstvo jasno vidi u našim djelima. Da naše zadnje riječi budu La Ilahe Illelah Muhammedu resulullah i da nas Gospodar iz milosti Svoje uvede u džennet, u društvo Poslanika, s.a.v.s.


Draga braćo, Resulullah, s.a.v.s., na različite načine usmjerava ljude, podučava, ohrabljuje. Nekada je znao jednom svojom rečenicom promijeniti nekoliko godina života onoga čovjeka kojeg je dotakla. Jedne prilike je Safiji, svojoj supruzi rekao: Tvoj brat Abdullah je dobar čovjek, još kada bi po noći klanjao barem malo nafile? Kada mu je to sestra prenijela, kaže Abdullah: Nisam do preseljenja svoga nikada ostavio noćni namaz. Također, postoje hadisi Resulullaha gdje on podučava ljude. Kaže: Čuvajte se zuluma, jer je zulum tmina na Sudnjem danu. Kada ti najviše treba svjetla da uđeš u džennet, bude ti to uzeto, jer si ljudima, životinjama, prirodi, bilo kome, činio zulum. Kaže Gospodar u Kur'ani-kerimu:


“O vjernici, spominjite Allaha mnogo, i veličajte Ga jutrom i večerima…”


Obično čovjek veliča najviše sebe. I ljudi te vole, ne radi tebe, nego radi onoga kod tebe, pa kad ono kod tebe ode, više te ne vole, jer su te voljeli radi onoga kod tebe. Allah je Taj Koji na vas spušta milost Svoju i Njegovi meleki na vas salavate donose kada vi spomenete Allaha. Jedna od najznačajnih odlika spominjanja Allaha, dž.š., jeste da spominjanje Allaha daje čovjeku nešto što nadilazi sve drugo što bi u životu mogao uraditi.

Kada je Gospodar stvorio džennet i džehennem, kaže Resulullah, s.a.v.s.: Rekao je meleku Džibrilu: ′Idi vidi, Džibrile, džennet Moj′, kada je vidio džennet kaže Džibril: ′Gospodaru moj, koga god obavijestiš o ovim ljepotama, vječnost u mladosti, bez bolesti, bez bilo kakvih belaja, neće za džennet čuti bilo ko, a da neće u njega ući, radit će da uđe u taj džennet.′ Tada je Allah, dž.š., prekrio džennet onim stvarima koje su ljudima mrske uraditi.

Mrsko čovjeku ujutro ustati pa klanjati sabah, a to je džennetska roba. Mrsko je čovjeku dati od svog imetka onome kome pripada imetak, a to je džennetska roba. Mrsko je poštovati roditelje, lahko je ljudima izgalamiti se na roditelje. Onda je meleku Džibrilu Gospodar rekao: Idi vidi džehennem, ‒ kaže Džibril, a.s.: Gospodaru, koga god obavijestiš da ima džehennem, da je pripremljen za one koji su nezahvalni Allahu, koji su nevjerovali u Njega, čuvat će se džehennema. Tada je Gospodar prekrio džehennem onim stvarima koje su ljudima lahke za uraditi.


Draga braćo, jedna od najvrednijih stvari koju meni i tebi zikrullah daje ‒ spominjanje Allaha, jeste da nam ono što je na prvi pogled teško postane lahko. Kada legneš naveče da spavaš, pa se abdestiš ako možeš ili barem proučiš Ajetul-Kursiju, proučiš ono za što je Resulullah kazao da se prouči, ti si spomenuo Allaha i lahko ti je ustati na sabah. Kada navikne insan da spominje Allaha, naiđe na iskušenja, naiđe na robu džehennema koja mu se nudi. Jesmo li se ikada upitali zašto su društvene mreže besplatne? Zašto je većina televizijskih kanala besplatna? Zato što si ti roba, oni tebe kupuju. Ne traže oni od tebe novac, oni hoće tvoje vrijeme. Jer kada bi imao sve na svijetu, ne možeš vratiti minutu svoga života.

Kaže Gospodar: “Oni koji su Allaha svjesni, kada ih šejtan pokuša navesti na neki grijeh, oni se Allaha sjete.”

Ono što najviše pomaže nama da se udaljimo od grijeha, jeste sjećanje na Allaha. Završava se ajet: … “dar spominjanja Allaha, dž.š., jeste nešto što nadilazi sve drugo.” Imate ljude koji vide, a slijepi su. Imate ljude kojima je Allah uzeo dar vida, a vide. Jer onaj kome je Allah dao dar vida, a on ne vidi da je laž prezrena, on je onaj koji vidi, a slijepac je. Jedna od lijepih dova jeste: Gospodaru, pokaži nam stvari onakvima kakve jesu, a ne kako nam ih ljudi prikazuju. Molim Allaha, dž.š., da nas u ovome pomogne. Molim Allaha, dž.š., da Njega stalno spominjemo. Molim Allaha da nas time počasti.

DRUGA HUTBA


Hvala Allahu, dž.š. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, zamolio bih vas da razmišljamo o darovima koje nam je Allah, dž.š., dao. Na stotine hiljada ljudi se možda više nikada neće moći vratiti svojim kućama. Država je vrijednost i svako ko se igra sa državom, igra se sa budućnosti muslimana ovih prostora. Čuvajte svoju državu! Učimo i radimo da naša država bude što bolja. To je dar od Allaha, dž.š. Svako ko želi da gradi našu domovinu je naš prijatelj i sugrađanin. Nemojmo dozvoliti da se država ne poštuje. Državu iznutra ruši naš neposluh Allahu, dž.š.


Mi trebamo poštovati one vrijednosti koje nam je Allah, dž.š., dao. Molim Allaha, dž.š., da nas ojača u tome. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. Nastojmo jačati svoje veze sa roditeljima. Ako su preselili, posjećuj im mezarje. Ako hoćeš da održavaš vezu sa svojim babom nakon njegovog preseljenja, posjećuj njegove prijatelje. Time se jača država, dobročinstvom. Molim Allaha, dž.š., da nikada dobročinstvo ne zaboravimo. Da ga činimo kada god možemo. Molim Allaha da u tome imamo iskren nijet.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te, Gospodaru, čuvaj našu domovinu i domovine svih muslimana. Molimo Te, Gospodaru, svim čestitim ljudima Ti podari mira. Gospodaru, zaštiti nevine, počasti nevine. Zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru, čuvaj nas dok hodimo po zemlji, čuvaj nas kada nas u zemlju spuste i počasti nas na dan kada ćemo se sa Tobom susresti. Neka među nama niko nesretan ne bude. Počasti naše jezike da Tebe mnogo spominju. Počasti naša srca da Tebi odana budu. Najvećim Te imenom molimo oprosti naše grijehe. Počasti nas na oba svijeta. Podari nam džennet i svako djelo koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vatri.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter