Dunjaluk je stanica, Ahiret je vječan

Hutba – Bakijska džamija, 12.01.2018.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha, dž.š.,  najvećim imenom Njegovim, onako kako nam je u ovome lijepome danu otvorio da budemo u Njegovoj kući, da nam otvori vrata Njegove milosti i Dženneta na Onome svijetu.

Salavat i selam pečatu njegovih poslanika, Muhammedu, časnoj porodici i plemenitim ashabima. Neka je mir i spas svim onim čestitim ljudima do Sudnjega dana koji budu hodili stazama vjerovanja i činjenja dobra. Amin ja erhame rahimin!

Draga braćo, Uzvišeni Allah , dž.š.,  kaže:

„Zaista je ustvaranju nebesa i Zemlje, i smjeni dana i noći, dokazi, ajeti onima koji su razumom obdareni, onim koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i kada legnu na svoje desne strane i onda govor“, kada sve to razmišljaju i Allaha spominju:Gospodaru nisi ovo uzalud stvorio.“ Nije naše stvaranje bez smisla. „Uzvišen si ti Gospodaru, hvaljen si Ti, sačuvaj nas kazne na budućeme svijetu.“

Smjene godišnjih doba, draga braćo, su posebna blagodat Allaha, dž.š. Kada si u prilici da u jednoj godini svoga života, da, ti i ja, vidimo četiri potpuno različita perioda kako se mijenjaju! U jednom periodu trčimo da se bolje obučemo zato što nam je hladno, a u drugom periodu stavljamo klime i palimo klime u svojim vozilima, ako ih imamo, zato što nam je toplo.

Smjena godišnjih doba je ujedno jedan veliki znak Allaha, dž.š.,  svakome ko želi taj znak da primi i kada govorimo o razmišljanju, stvaranje nebesa i Zemlje, sve ovo što je Allah oko nas stvorio, na neki način podsjeća na činjenicu da smo ti i ja na ovome svijetu samo neki period! Onako kako nam išeta iz našega života zima i uđe proljeće pa se počne priroda buditi, tako bi se trebao čovjek prema onome što je oko njega ponašati.

Još je zanimljivo što nam je Allah dao u našim životima, i to posebno želim sa vama danas podijeliti, što nas je Allah počastio, u većini slučajeva, da već sada pamtimo, ja pamtim učitelje svoje, a pamtim i učitelje svojih učitelja, većina sada od njih nisu živi – kako je smjena godišnjih doba prilika da čovjek bude svjestan da će ovo ruho koje na sebi ima, ovo tijelo morati njegova duša napustiti!

Tako je i Allah počastio nas da vidimo da prije nas, u većini slučajeva, vidiš, kako je neko lijepo kazao: „Tek kad mi je mati preselila, shvatio sam šta znači prolaznost ovoga života“, pa ispratiš svoga profesora i onda razmišljaš, „subhanallah, evo Allah me poživio, šta ću iza sebe ostaviti, na koji ću se način ophoditi prema onome što se zove blagodat vremena.“

Jedan od velikana je pored kuće imao jednu rupu i znao je kada ga obuzme težak hal ode u onu rupu i sjedne i malo razmišlja i onda ustane i izađe iz rupe i kaže: „evo zamisli Allah te sada proživio da možeš još na ovome svijetu biti gledaj šta ćeš uraditi.“ I zato je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Dvije su blagodati su, mnogi ljudi im nikakvu pažnju ne daju: zdravlje i slobodno vrijeme“, kad imaš priliku da radiš ono što želiš.

Draga braćo, posebno imajte na umu, meni je drago što, elhamdulilah, mnogi od vas povedu svoju djecu na džumu, družite se, ja vas molim, glavna stvar što vjernika čini vjernikom je njegov odnos prema Allahu, drugo što te čini vjernikom jeste da cijeniš onu blagodat koju ne možeš nadoknaditi, a to je svaka minuta i svaka sekunda našega života. Cijenite to, Allah je zato dao da priroda se promijeni kroz četiri godišnja doba, Allah je dao da je ispred mene generacija rahmetli dede, pa znam kakvi su oni bili, na čemu su nas ostavili. Znam da nije moglo da se nešto u džamiji radi a da oni nisu učestvovali, znam da nije bilo prilike da se prema dječici uradi nešto dobro  a da oni ne bi smatrali, ne da oni čine, nego da ih je Allah počastio što im je ukazana prilika da oni učine! Potpuno drugačije posmatranje. Ja vas molim, posebno u ovim danima kada imate vremena, razmišljajte o blagodatima koje vam je Allah dao.

Arapski pjesnik je rekao: „Oko koje je zadovoljno nijednu mahanu ne vidi.“ Ti, bolan, kad si zadovoljan, kad si jutros ustao svjestan da si zdrav, prije svega u dini imanu i onda zdrav, jer možeš devedeset godina živjeti bez ijednog hastaluka a nijednom Allahu na sedždu nisi pao. Bio si mrtav čitav život, duhovno mrtav, srčano mrtav! „A oko koje je nazadovoljno, naći će mahane i gdje mahane nema.“

Ja molim Allaha da nas počasti da naša srca budu zadovoljna, da naše oči budu zadovoljne, ja molim Gospodara da on sa nama bude zadovoljan, Amin ja erhame rahimin!

DRUGA HUTBA Pravo bogatsvo je svijest o Allahu!

Hvala Allahu, dž. š., salavat i selam hazreti Pejgamberu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici i njegovim vrlim ashabima.

Draga braćo, ja bih vas zamolio, jednu sam lijepu priču primio od ahbaba – historijska, istinita priča.

Mukatil ibn Sulejman je bio veliki alim, i u vrijeme kada ja Džafer el-Mensur preuzeo hilafet kaže on Mukatil ibn Sulejmanu: „Savjetuj me, Mukatile, reci mi nešto.“ Kaže mu: „Hoćeš da te savjetujem o onome što sam svojim očima vidio ili ono što sam čuo?“ Kaže: „Reci mi ono što si vidio.“

Kaže: „Imaš Omera ibn Abdulaziza koji je bio prije tebe halifa i imaš jednog drugog halifu, vidio sam to: i jedan i drugi su ostavili jedanaestoro djece. Kad su Omer ibn Abdulaziza, pitali na samrti šta si ostavio svojoj djeci on je rekao: „Ostavio sam im dobar odgoj i ostavio sam im takvaluk. A Allah se brine za čestite robove. Ukupan imetak koji je ostavio je sedamnaest zlatnika. Četiri platio ćefine, četiri platio grobno mjesto, a ostalo dao svojoj djeci.“

Kaže: „Šta je bilo s ovim drugim halifom prije mene?“ Kaže: „I on je imao jedanaestero djece ali on je ostavio iza sebe preko milion zlatnika, svakom od djece su podijelili osamdeset hiljada zlatnika.“

Jedan zlatnik je, draga braćo. 3.5 g zlata, zamislite koje je to bogatstvo, za nekoga ko gleda bogatstvo u novcu. Kaže: „pa šta si vidio?“, kaže: „tako mi Allaha vidio sam sina Omera Ibn Abdulaziza kako vodi stotine konja ispred sebe i govori: „Ovo je vakuf na Allahovom putu.“

Sto konja daje, zamisli čovjeka, donese stotinu automobila i kaže „ovo je za potrebe muslimana: za ambulantu… evo ovo je od mene.“

Kaže: „Šta si vidio od drugog?“ Kaže: „Tako mi Allaha vidio sam sina ovog drugog halife kako sjedi na putu i moli ljude da mu daju kako bi taj dan preživio.“

Kaže Allah: „Ako se bojite za svoje potomstvo – onda budite svjesni Allaha.“

Ja molim Allaha da budemo od iskrenih robova Njegovih, molim Allaha da nam najveća briga Njegovo zadovoljstvo bude a da nam On pomogne da se iznesemo sa drugim brigama. Amin ja erhame rahimin!

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da uzimamo pouke iz godišnjih doba koje se smjenjuju. Molimo te, Gospodaru, da one od naših učitelja koji su tvojoj milosti otišli – smiluj im se, molimo te, Gospodaru da i za nas uče dovu i da nam se Ti smiluješ.

Molimo te, Gospodaru, sve ono što Te je molio Tvoj miljenik Muhammed, Molimo te, Gospodaru, utječemo ti se od svakoga zla od kojeg je kod tebe tražio utočište Muhammed, s.a.v.s., Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da svome potomstvu ostavimo svijest o Tebi, da budu svjesni da u svakom trenutku njihovog života da ih ti vidiš. Gospodaru, popravi naše stanje, popravi one koji nas vode i preko njih popravi i nas same. Molimo te, Gospodaru, smiluj se našim roditeljima, smiluj se svakom ko je uložio trud pa smo mi na džumi. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da kada izađemo razmišljamo o porukama ove džume, Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da živimo poruke džume. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da priželjkujemo dan kada ćemo džumu od Resulullaha, s.a.v.s., slušati, kad nam se on obrati, kada u Džennet uđemo. Najvećim te imenom molimo, zaštiti nas na oba svijeta i počasti nas svakim dobrom i zaštiti ummet islama u Siriji, Palestini i na svakome mjestu. Amin ja erhame rahimin!

IZABRANI CITATI

Smjena godišnjih doba je prilika da čovjek bude svjestan da će ovo ruho koje na sebi ima, ovo tijelo morati njegova duša napustiti!

Glavna stvar što vjernika čini vjernikom je njegov odnos prema Allahu, drugo što te čini vjernikom jeste da cijeniš onu blagodat koju ne možeš nadoknaditi, a to je svaka minuta i svaka sekunda našega života!

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter