Čuvajmo naše emanete!

Hutba – Bakijska džamija, 05.09.2014.

Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim da nas počasti džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nas sačuva vatre, i svakoga djela koje vatri približava. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Jednoga Jedinoga Objavitelja Knjige, Održavatelja nebesa i zemlje. I svjedočimo da je Muhammed Njegov posljednji Poslanik. Molimo Uzvišenog Gospodara svi zajedno, da nas On iz milosti Svoje poživi na tom šehadetu, da sa tim svjedočanstvom budemo čitav svoj život, i da u trenutku našeg preseljenja to budu naše posljednje riječi.


Drago braćo, svaki Kur'anski ajet koji Gospodar daje čovječanstvu je tebi i meni upućen. Objava Kur'ana napravila je promjene među ljudima, zato što su oni Allahovu poruku uzeli i čitali kao da je njima objavljena, a ne Muhammedu, s.a.v.s., kao da se na njih direktno odnosi. Mijenjali su svoj život i usmjeravali su svoj život prema tim vječnim istinama, koje nam je Gospodar dao u Kur'ani Kerimu.


Ibn Abbas, amidžić Resulullaha s.a.v.s., za neke ajete kaže: „Da su bolji za ummet Islama od svega što je sunce ikada dotaklo.“ Ovo su ajeti iz sure En-Nisa. Kaže Gospodar: „Zaista Allah želi da vam olakša…“


Jedna od zamki šejtana jeste ta da vidimo da je uspio u tome, da ljude udaljava od vjere prikazujući im vjeru onakvu kakva ona nije. Danas imamo pokrete među muslimanima, čiji je glavni pravac da ljude udalje od Allaha, što je totalna suprotnost kur'anskom ajetu. Dalje Gospodar kaže: „Allah hoće da vam pojasni pa nam daje Kur'an, daje nam Muhammeda, daje nam razum koji može sve to prihvatiti, čisto srce kojima možemo mjeriti stvari.“ Svjetlost Objave je došla na svjetlost razuma i na čisto srce se spustila.


„Zaista Allah želi da vam oprosti…“ Allah želi da nam olakša. Allah želi da nam pojasni. Allah želi, jer zna nas ljude kakvi smo slabi, zna da ćemo i posrnuti, zna da će nas i šejtan nekada savladati. I kaže ulema: „Veći je grijeh pomisliti da je Allahova milost manja od tvoga grijeha, nego grijeh sam učiniti.“


U sljedećem kur'anskom ajetu se kaže: „Ako budete izbjegavali velike grijehe, Allah će vam ove manje oprostiti.“ Od džume do džume brišu se mali grijesi. Ovaj Kur'anski ajet je vezan za društvo. Kaže Gospodar u Kur'an i Kerimu: „Zaista vam Allah naređuje, daje emanete, povjerenje, a kada sudite među ljudima, pravedno sudite, divno je ono što vam Allah savjetuje…“


Draga braćo, kada uzmemo ovaj Kur'anski ajet, i kada razmislimo o našim društvenim problemima, mi vidimo da je njihov izvor upravo ovo, pa se upitamo, zašto emaneti nisu dati onima koji su ih dostojni? Kada se emanet ne dadne onome ko je dostojan emaneta i moralno i stručno, nastaju problemi u zajednici. Uđeš u administraciju, ambulantnu, ljudi koji bi trebali radit osam sati, rade tri sata, prave pauze po četri sata. Bolesno dijete, vrišti uho ga boli, neće ljekar da ga primi.


Allah vam naređuje da emanete dajete onima koji su ih dostojni, i ne samo da dajete, nego i da pratite jesu li ostali dostojni da nose emanet. Kada pogledamo društvene probleme, vidimo da ummet Islama između sebe, gdje se apsolutno možda mi pitamo, niko nam se sa strane ne može miješati, mi ne donesemo odluku da stavimo čovjeka koji može emanet nosit. Šta nam se onda desi? Onda nam se desi kako se to i prenosi u hadisu Resulullaha s.a.v.s.: „Ko iz jedne skupine muslimana uzme čovjeka, a zna da je drugi bolji od njega, neka zna da je izdao Allaha i Poslanika.“ Dakle, kada biraš ljude, trebaš gledati ko je najbolji, ako hoćeš da ne izdaš Allaha i Poslanika.


Draga braćo, kada gledamo probleme sa kojima se mi suočavamo, vjerujte da ovom Kur'anskom ajetu se trebamo stalno vraćati. Prvo trebamo živjeti kod sebe riječ emanet. Naši bračni drugovi, naši roditelji, naša djeca, naši džemati, ovi minberi, ove naše džamije, ovi naši mihrabi, sve su to naši emaneti. Allah je tebi i meni dao ovu džamiju, to je emanet. Kako se u njoj ponašamo? Kako u nju ulazimo? Kako iz nje izlazimo? Kada se ezan uči, kako se ponašamo? To je naš emanet.


Jedan detalj koji je vezan upravo za ovaj Kur'anski ajet, „Kada sudite među ljudima, da to pravedo činite.“ Molim vas draga braćo, pravedno sudimo, jer na Sudnjem danu najtežu kaznu će imati oni koji su nepravedno sudili. Izvori koje imaš su prilika da sudiš među ljudima, ko je čestitiji, ko je bolji. Molimo Gospodara da čuvamo naš emanet. Molim Ga najvećim imenom da nas počasti da ovu riječ čuvamo i koristimo. Molim Allaha da gledamo svoje porodice kao emanet. Da gledamo svoju domovinu i državu kao emanet. Da gledamo sve ono što nam je povjereno kao emanet, i da te emanete čuvamo.

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te Gospodaru, da među nama niko nesretan ne bude. Sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom.

DOVA


Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te da se na Tebe istinski oslanjamo. Gospodaru, molimo te za Tvoju ljubav i ono što Ti voliš.
Gospodaru sačuvaj nas od svoje srdžbe, i srdžbe koju donose naša loša djela. Gospodaru, neka među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru molimo Te, osvijetli naša lica na dan kada će neka lica biti svijetla. Gospodaru molimo Te, počasti naše ruke da samo čine dobro, počasti naše jezike da samo govore dobro, počasti nas da Tebi budemo odani u svakom djelu.
Gospodaru, najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Gospodaru molimo Te, počasti nas da emanete svoje čuvamo. Gospodaru, počasti nas za dobrobit ummeta da radimo. Sačuvaj nas Gospodaru, od sebičnosti i škrtosti, sačuvaj nas od neznanja i oholosti. Najvećim Te imenom molimo, smiluj se nama i roditeljima našim. Smiluj se Gospodaru, našim voljenim koji su Tebi došli prije nas.
Molimo Te Gospodaru, smiluj se i nama i njima, smiluj nam se kada hodamo po zemlji, smiluj nam se kada nas spuste pod zemlju, smiluj nam se na dan kada nas Ti proživiš iz zemlje.

IZDVOJENI CITATI


Kada pogledamo društvene probleme, vidimo da ummet Islama između sebe, gdje se apsolutno možda mi pitamo, niko nam se sa strane ne može miješati, mi ne donesemo odluku da stavimo čovjeka koji može emanet nosit. Šta nam se onda desi? Onda nam se desi kako se to prenosi u hadisu Resulullaha, s.a.v.s.: „Ko iz jedne skupine muslimana uzme čovjeka, a zna da je drugi bolji od njega, neka zna da je izdao Allaha i Poslanika.“ Dakle, kada biraš ljude, trebaš gledati ko je najbolji, ako hoćeš da ne izdaš Allaha i Poslanika.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter