Čisto srce u odnosu prema ljudima

Hutba – Bakijska džamija, 05.08.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha, dž.š., da nas počasti da Njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Da nas sačuva od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugoga Boga sem Jednoga Jedinoga, Uzvišenog Gospodara, Allaha, dž.š., stvoritelja nebesa i zemlje. I svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih poslanika. Molim Allaha, dž.š., da vama i meni ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, da živimo u našim životima i da budemo proživljeni u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo nosili.

Draga braćo, kada se uči ezan, za vrijeme dok mujezin izgovara hajje ‘ale-s-salah! I hajje ‘ale-l-felah! ‒ dođite na namaz, dođite na spas, od sunneta Muhammeda, s.a.v.s., je da se kaže: La havle ve la kuvvete illa billah ‒ Nema snage, niti ima moći sem Allahove. Dok mujezin ove riječi uči, nebesa se tada otvaraju. Ove riječi posebno trebamo odlomiti od svoga srca. Svjesni da nema snage da čovjek učini pokornost, bez one koju mu Allah dadne. I svjesni da nema moći da se čovjek sačuva od grijeha, bez one moći i sposobnosti koju Allah dadne tebi i meni da se sačuvamo od grijeha. Današnji ajeti koje sam odabrao za ovu kraću hutbu, u ovim toplim ljetnim danima, jesu riječi Gospodara:
“O vjernici, izbjegavajte mnoge pretpostavke, nemojte mnogo donositi o ljudima pretpostavke, zaista su neke pretpostavke grijeh; nemojte jedni druge uhoditi, niti jedni druge ogovarati… ” Dalje Gospodar kaže: “Zar jedan od vas voli da svoga brata mrtvoga vidi pred sobom i da mu jede meso.” Kaže Gospodar: “Vama je to mrsko, neka vam jednako tako mrsko bude da ogovarate jedni druge.” Završava se ajet: “Onaj ko se pokaje, Allah zaista prima pokajanje i Samilostan je.”

Ovaj ajet, draga braćo, sadrži tri elementa. Prvi je stroga zabrana da čovjek mnogo o ljudima nagađa. Ima pretpostavke, neutemeljene pretpostavke. Zašto? Jer te loše mišljenje o svome bratu vodi na to da se prema njemu ogriješiš. Kaže Gospodar: Izbjegavajte mnogo da jedni od drugima pretpostavljate. Međutim, ako vidite čovjeka u lošem društvu, imaš obavezu kao vjernik da ga zaustaviš i izbaviš iz lošeg društva. Pojavila se pretpostavka u meni da ti nisi za tog društva. Zato Gospodar kaže: Zaista su neke od pretpostavki… Kakva su srca plemenitih ashaba bila svjedoči i to dok nije bio objavljen kur'anski ajet u kojem Gospodar kaže: “Od vas ima onih koji hoće dunjaluk, i onih koji hoće ahiret.”

Kažu plemeniti ashabi: Mi smo svi mislili da ovi ljudi što klanjaju pored nas, što se bore sa nama, što rade sa nama, da svi hoće ahiret… ‒ dok Allah nije objavio ajet: Ima ih koji hoće dunjaluk, i koji hoće ahiret. Kada insan čuje, kada do njega dođu određene stvari, treba nastojati da bude kako kažu: Srca velikih Allahovih robova su grobnice tajni. Kada čuješ nešto što je sramota i bruka, neka tvoje srce bude grobnica te tajne. Nemoj dalje jačati o ljudima lošu pretpostavku o njihovoj braći i njihovim sestrama.


Druga zabrana: Nemojte jedni druge uhoditi. Draga braćo, ovo je veoma opasno. Čak se u jednom hadisu spominje: Ako vidite da je neko svoje oko nadvio nad tvoju kuću, nad tvoju bašču, u šerijatu je dozvoljeno da mu prst u oko gurneš, i ako si mu dao da više na oko ne može vidjeti, nisi dužan ništa mu nadoknaditi. Što gleda u ono što mu ne pripada da gleda. Zamisli otvoriti knjigu koja tebi ne pripada. Otvoriti nešto što tebi ne pripada. Poštujte privatnost jedni drugih. Tvoja porodica je tvoja privatnost. Nemam pravo da te uhodim. Danas imate ove društvene mreže, pa lista tuđi profil sa namjerom da uhodi insane, to se ubraja u ovaj ajet. Šta ga ti imaš uhoditi? Što tebe boli briga gdje je on bio? To što je on bolestan, ode, uslika se i postavi, to je njegov problem. Pati od toga da drugi uživaju od onoga što je njemu Allah dao. On da uživa ne bi nikada to iznosio. Ako je njemu i njegovoj porodici lijepo, nema normalnog insana koji bi to iznosio. On ima bolest, on se mora liječiti. Resulullah, s.a.v.s., nam je rekao: Ako hranu sa komšijom ne možeš podijeliti, pokrij je. Danas ljudi odu na godišnje odmore za iznos koji ovaj zaradi za godinu dana, i on to pokaže javno.

Posljednja zabrana, treća: Nemojmo jedni druge ogovarati… Ogovaranje je po definiciji: Da svoga brata spominješ, po onome po čemu je njemu mrsko da se spomene, a imate još gore; nemilet. Nemilet je da iznosiš o njemu ono što nije, lažeš na njega. Kazna je kako to Gospodar spominje: Da li bi volio da jedeš meso umrlog brata svoga? Jedan od pokazatelja velike kazne na ahiretu je upravo ovo, ovo poređenje. Ja molim Allaha, dž.š., da nas ovih osobina sačuva. One su uvijek bile prisutne. I u vrijeme Resulullaha, Resulullah je liječio pretpostavke, liječio uhođenje i ogovaranje. Jedne prilike izašao je iz itikafa, hanuma njegova, Safija, sačekala ga je pred vratima džamije, a hazreti Ebu Bekr i Omer su nailazili. Kada su vidjeli Resulullaha sa nekom ženskom figurom, počeli su da bježe. Kaže Resulullah, s.a.v.s.,: Polahko vas dvojica, dođite ovamo, to je moja hanuma Safija. ‒ pa su rekli: Gdje bi mi mislili o tebi, Allahov Poslaniče?! ‒ tada je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Zaista šejtan kola po insanu onako kako krv u tijelu kola. Prepao se Resulullah za svoje ashabe da im šejtan ne bi ubacio šta u njihova srca.


Molim Allaha da očisti naša srca. Ako su naša srca čista, onda neće biti uhođenja, ogovaranja i loših pretpostavki u ljudima. Molim Allaha da nas time počasti. Amin.

DRUGA HUTBA


Hvala Allahu, dž.š., na Njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.


U vjerodostojnom hadisu se kaže da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Garantujte mi šest stvari, garantujem vam džennet. Upitali su ga: Koje su to stvari, Allahov Poslaniče? ‒ Kada govorite samo istinu recite, kada obećavate ispunite obećanje, kada vam se nešto povjeri u emanet, ispunite emanet, čuvajte svoja stidna mjesta, sklonite svoje poglede od onoga što je Gospodar zabranio i nemojte svojim rukama ljudima nanositi zlo.
Molim Allaha, dž.š., da nas ovaj hadis u ovim danima prati. Molim Allaha da kada govorimo, da govorimo istinu. Kada obećavamo, da ispunimo. Kada nam se povjeri nešto da to povjerenje opravdamo. Da čuvamo svoja stidna mjesta. Da čuvamo svoje poglede od svega što je Gospodar zabranio i da nikome od robova Allahovih, Njegovih stvorenja ne nanesemo zlo.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Gospodaru, utječemo se Tebi od svakog zla od kojeg je kod Tebe utočište tražio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Gospodaru, smiluj se nama, roditeljima našim. Smiluj se svakome ko je svoj trud uložio pa smo mi na pravom mjestu. Počasti nas da mi svoj trud uložimo, da drugi budu na Tvom putu. Najvećim Te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka. Čuvaj našu čast, naše obraze, naš stid i sve ono čime si nas počastio. Molimo Te počasti nas da živimo po Tvojoj Knjizi i po sunnetu Muhammeda, s.a.v.s.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter