Čini dobro i nadaj se dobru!

Hutba – Bakijska džamija, 02.01.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno Mu hvala što nas je uputio na pravi put, jer da nije Njegove uputu, mi zaista upućeni ne bi bili. Salavat i selam Njegovom Poslaniku i Miljeniku, pečatu svih Poslanika. Njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim dragog Gospodara da nam čuva ovo svjedočanstvo tako što ćemo ga živjeti u svojim životima, sa njim sa ovoga svijeta otići, i biti proživljeni u društvu onih koji su ovo svjedočanstvo nosili.


Draga braćo, Gospodar nas je poživio pa svjedočimo dane Rebiu-l-evvela, hidžretskog mjeseca u kojem je rođen Muhammed s.a.v.s.. Njegovo rođenje je promjenilo tok čovječanstva. Historiju je najviše promjenio Muhammed s.a.v.s.. Kada posmatramo njegov život i njegovu misiju, čovjek ne može, a da se ne sjeti onog trenutka kada mu je došla prva Objava, pa je zajedno sa svojom hanumom hazreti Hatidžom i dva dječaka, hazreti Alijom i hazreti Zejdom, na namazu bio.


Njih četvero koji su oživjeli ono sa čime su došli svi Poslanici. Oživljeno je da nema drugog Boga osim Allaha. Od njih četvero danas na svijetu ima više od milijardu i po ljudi, koji govore nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s., Njegov Poslanik.


Prvo što trebamo u ovom mjesecu naučiti jeste da svako ko započne nešto hairli, ko otvori neki proces, ima nagradu za sve koji nakon njega dođu, i rade po tom dobrom djelu. Zato smo mi svi muslimani dobro djelo Pejgambera s.a.v.s.. U ovom mjesecu trebamo se prisjećati hadisa Resulullaha s.a.v.s., kada je rekao: „Onaj ko u Islam uvede neki lijep običaj, nešto što je u skladu sa Kur'anom i Sunnetom, ima nagradu za taj lijepi običa, i za svakoga onoga ko taj lijepi običaj bude slijedio.“


Kaže hazreti Aiša r.a.: „Klanjao je Resulullah s.a.v.s., u našoj prostoriji gdje smo živjeli, bila je veoma uska. Stao bi na namaz i vidjela sam suze kako se slivaju niz njegovu mubarek bradu. Kada bi Resulullah s.a.v.s., htio na sedždu da padne, ja sam morala povući svoje noge da bi mogao sedždu učiniti. Jedne večeri je izašao Resulullah s.a.v.s., a ja sam ga pratila gdje ide, pa sam išla za njim dok nije došao na mezarje gdje su ukopani šehidi Uhuda, pa sam ga vidjela kako moli Allaha za njih. Požurila sam nazad. Kada se on vratio vidio je da sam zadihana, i znao je da sam bila iza njega. Išla sam da vidim šta je njemu u noći naumpalo.“


Praksa našeg Miljenika s.a.v.s., je da oživljavamo svoje kuće po noći. Od Sunneta našeg Miljenika jeste da se u noći sjetimo onih ljudi koji su učinili dobro. Koliko je to značajno? Kaže ulemma: „Allah daje onima koji oživljavaju svoje kuće po noći, da kada se razbole ili nisu u prilici da stanu pred Gospodara, i da klanjaju dva rekata, kada ih niko sem Njega ne vidi, da svi stanovnici nebesa mole Allaha za njih, jer vide da se nije upalilo svjetlo u toj kući, jer nisu te noći mogli da klanjaju.“ Posebno su nam bitne ove stvari iz života Resulullaha s.a.v.s..


Kada je hazreti Aiša upitala Resulullaha s.a.v.s.: „Zbog čega stojiš toliko pred Gospodarom da ti noge otiču?“ Tada je Resulullah s.a.v.s., rekao: „Zar da ne budem, o Aiša, zahvalan rob svome Gospodaru.“ Osjećaj prema Gospodaru je najbitnije što čovjek ima u životu.


Poslanik s.a.v.s., je bio obziran prema ljudima. Govorio je: „Kada unosite hranu u svoje kuće, a ne možete komšijama podijeliti, sakrijte je, unesite je da oni ne vide.“ Govorio je Resulullah s.a.v.s., svojim ashabima: „Kada pravi hanuma jednoga od vas čorbu, neka još malo vode doda, pa podijelite sa svojim komšijama.“ Jedne prilike je Božiji Poslanik ustao pred sahranom jednog čovjeka, pa su mu ashabi rekli: „Božiji Poslaniče, to je sahrana jevreja.“ Tada im je on odgovrio: „Pa zar nije on Božije stvorenje. Ustao sam iz poštovanja prema Allahovom stvorenju. To što je on bio na krivom putu, to je između njega i Gospodara.“


Kakav je Resulullah s.a.v.s., imao odnos prema dunjaluku? Svako onaj ko želi da se ostvari u svojoj vjeri, mora se vraćati sunnetu Resulullaha, i njegovom stilu življenja prema dunjaluka.


Hazreti Omer je došao kod Ebu Bekra i kazao mu: „Ebu Bekre, ima li kod tebe šta za pojesti?“ Hazreti Omer je zavezao kamen za svoj stomak da ga prevari da u njemu nešto ima. Podiže hazreti Ebu Bekr košulju i kaže: „I ja sam zavezao kamen za stomak, nema ni kod mene ništa za pojesti.“ Onda njih dvojica zajedno odlaze kod Resulullaha s.a.v.s., i pitaju ga: „Božiji Poslaniče, ima li kod tebe nešto za pojesti?“ Resulullah s.a.v.s., podiže svoju košulju i pokazuje dva kamena koja je za stomak svezao. Sedam dana se nije naložila vatra u kući Resulullaha s.a.v.s..


U isto vrijeme jedan od jevreja primi Islam i preseli kao šehid u bitci na Uhudu. Sedam bašči najbolje zemlje oko Medine imao, prepune hurmi. Rekao je prije svoga preseljenja: „Ako ja preselim kao šehid, sve što imam je Resulullahovo.“ Tada su mu došli sa viješću da je preselio kao šehid, i da je sedam bašči oko Medine njegovo. Resulullah s.a.v.s., je tada rekao: „To je vakuf svih muslimana, a porodica Muhammedova smije jesti, samo kada plodovi sazriju, ne smije za kasnije ostaviti.“
Draga braćo, hazreti Alija r.a., jedan od najodvažnijih ashaba, kada bi se bitka rasplamsala rekao bi: „Prvi i najbliži dušmanin neprijateljima bi bio Resulullah s.a.v.s.. Mi bismo se zaklanjali iza njega.“


Molim Gospodara da nas počasti da se u ovom mjesecu vraćamo informacijama i sjećanjima na Resulullaha s.a.v.s.. Jedan salavat ko donese na Resulullaha, Allah na njega donese deset salavata. Da nas Gospodar u tome pomogne.

DRUGA HUTBA Tražimo znanje, izučavajmo nauku


Hvala Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, u ovom drugom dijelu hutbe navest ću samo jedan hadis Resulullaha s.a.v.s., i jedno podsjećanje. Božiji Poslanik s.a.v.s., je rekao: „Zaista meleki stavljaju svoja krila pod noge onoga ko traži znanje, zadovoljni to što rade.“


Plemeniti ashabi bi ustajali na noge pred onima koji bi došli po nauku. Pitali su: „Zašto ustajete na noge pred onima koji traže nauku?“ Rekli su: „To je kategorija ljudi prema kojima nam je Resulullah preporučio da se lijepo odnosimo.“ Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom, i svakim djelom koje džennetu približava. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava.
Molimo Te Gospodaru, da u našim srcima licemjerstva ne bude, da u našim djelima pretvaranja ne bude, da na našim jezicima laži ne bude. Gospodaru, molimo Te najvećim imenom Tvojim, neka nas vode najbolji među nama. Smiluj nam se dok hodamo po zemlji, smiluj nam se kada nas u zemlju spuste, i smiluj nam se na dan kada ćemo pred Tobom biti proživljeni.
Gospodaru, smiluj se roditeljima našim. Gospodaru, počasti nas da Tebe zovemo, da na Tebe ukazujemo. Gospodaru, počasti naše jezike da o Tebi dobro govore.
Sačuvaj nas Gospodaru, od svih stramputica. Zaštiti nas od svakoga zla, posebno od zla nas samih. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam tvoje zadovoljstvo bude najveća briga. Gospodaru, Tebi se vraćamo, Tebe molimo, i od Tebe pomoć tražimo.

IZABRANI CITATI


Plemeniti ashabi bi ustajali na noge pred onima koji bi došli po nauku. Pitali su: „Zašto ustajete na noge pred onima koji traže nauku?“ Rekli su: „To je kategorija ljudi prema kojima nam je Resulullah preporučio da se lijepo odnosimo.“
Molim Gospodara da nas u tome pomogne.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter