Čije stope slijedimo?!

Hutba – Bakijska džamija, 06.05.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru. Hvala Njemu Koji nas je stvorio. Hvala Allahu Koji nas je uputio. Hvala Allahu, dž.š., Koji održava naša srca u grudima. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š., da nosimo La ilahe illelah dostojno kroz svoje živote. Molim Allaha da nam u tome pomogne. Da nas počasti da to budu naše zadnje riječi na ovom svijetu, i da se nas ne postiti naš miljenik Muhammed, s.a.v.s.

Jedan od velikana je upitan da dadne neki savjet. Sabrao je osam glavnih savjeta i onda im ih je prenio. Hoću sa vama danas na početku hutbe dva savjeta da podijelim. Kaže: Vidio sam da na dunjaluku ljudi jedni drugima zavide, da jedni prema drugima zlobu imaju, da jedni druge ogovaraju i na čast udaraju, pa sam pročitao riječi Gospodara u Kur’anu: ‘Stanovnicima dženneta dat ćemo da u grudima nikakve zlobe ne bude’ ‒ pa sam čitav život radio ne bi li ušao tamo gdje nema nikakve zlobe. Drugo: Vidio sam da svako nešto voli, i vidio sam kako to hazreti Pejgamber kaže: ‘Insana prati do mezarja troje: porodica njegova, njegov imetak i njegova djela, pa se dvoje vrati, a jedno ostane, ono koje ostane su dobra djela’. Raditi da uđeš u kuću gdje nema zlobe i znati šta je vrijedno i šta ćeš sa sobom ponijeti, je nešto što sa svake džume bi insan trebao ponijeti. Mi se družimo sa kur’anskim ajetom koji započinje riječima: O vjernici. Njih je osamdeset i devet u Kur’anu. U današnjem kur’anskom ajetu se kaže: O vjernici, uđite u islam, u predanost Allahu svi zajedno…


Ako ste istinski vjernici, predajte se Allahu. Vjerujte da ono što On za vas odabere u životu, je bolje za vas od onoga što bi sami sebi odabrali. Dalje Gospodar kaže: Nemojte slijediti šejtanove stope. Zanimljiva je činjenica da Gospodar ne kaže da ne slijedimo šejtana, već da ne slijedimo šejtanove stope. Jer nikada ti šejtan neće reći budi moj folover, budi moj pratilac, nego kada bi ti to uradio, to bi možda bilo dobro za tebe. Prvo te navodi da u Allaha ne vjeruješ. Desi se musibet pa kaže: Da Allaha ima ne bi dao da se ovako desi. Subhanallah! On meni daje stanja koja me Njemu vraćaju. Kada vidi da nije uspio, da vjeruješ u Boga, onda hoće da Njemu ravnog nekoga smatraš. Kada vidi da ni to ne može, onda su namjere šejtana da insana odvede u neki veliki grijeh. Kada vidi da ni to ne može, onda spletkari da barem ustraješ u nekom malom grijehu, zašto? Jer je to osnova da nas šejtan može sebi privući u datom momentu. To ulema zove šejtanove udice. Kaže Gospodar: Nemojte slijediti šejtanove stope. Nećete slijediti šejtana jer je on odvratan i ružan, ali se on prikazuje u različitim oblicima.


Kaže Resulullah, s.a.v.s., u jednom vasijetu: Bojte se dunjaluka, jer je dunjaluk sladak i zasljepljuje, i bojte se iskušenja suprotnoga spola. To su iskušenja u kojima šejtan tebe kroz korake dovuče. Na kraju ajeta Gospodar kaže: Zaista je vama šejtan otvoreni neprijatelj. Samo razmišljajte o ovome. Ako hoću da uzmem imetak tvoj, ja sam ti neprijatelj. Ako hoću život tvoj uzeti, još sam ti veći neprijatelj. A da hoću da ti uzmem i imetak i život i da te upropastim na ahiretu, ja sam ti najveći neprijatelj. Šejtanu nije želja da te uništi, da te ovdje razvali, nego je njegova želja i da na dunjaluku izgubiš, i da na ahiretu izgubiš. Ja molim Allaha, dž.š., da budemo od onih koji su se Allahu predali.

DRUGA HUTBA


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.


U jednom hadisu Resulullah, Muhammed, s.a.v.s., kaže: Onaj ko kaže propali su svi ljudi, neka zna da ih je on uništio. Mnogo je, draga braćo, onih koji uništavaju ljude negativnom energijom koju šire. Mnogo puta ćete čuti, mi nemamo države, mi nemamo ovo, nemamo ono, ti ljudi uništavaju. Imamo li je dovoljno, ja misim da nemamo, ali imamo hvala Bogu državu. Sutra kada se otvori neka džamija, i da nemamo države toga ne bi bilo. To je jedna pobjeda ummeta na ovim prostorima. I bilo kakve paralele između muslimana ovih prostora, kada se povezuju sa Španijom, bilo kojim dijelom gdje su muslimani ugroženi, zapamtite da su one zlonamjerne.


Dvije stvari su tu relevantne i hoću sa vama da ih podijelim. Sutra kada se bude otvarala neka džamija, oni koji od vas budu neka u sebi dove, neka šapuću Allahu, dž.š., da nas počasti onako kako smo materijalno sagradili, da sagradimo kroz prisustvo naših ljudi, biološki da ih bude na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Učite tu dovu! To je najljepša dova. Da iza tebe i mene ostane neko ko će Allahu na sedždu padati. Teško je kada vidiš da je neko preselio, ali vidiš hvala Allahu, imao je sinove, pa ostala neka dječica. Zašto? Ova prva, to je materijalna gradnja, ova druga tek predstoji. Zatvorili smo se više u materijalno, mi samo gradimo objekte, valja graditi insana, jer jedan insan hiljadu objekata će podići, a hiljadu džamija ne može jednog insana odgojiti ako u džamiji nema insana. Druga stvar; na Danu vakifa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, jedna žena dobila je nagradu kao vakifa. Trideset i osam munara u ovom manjem entitetu je ona od imetka svoje porodice donirala da se naprave. Ako možeš uvakufiti sto maraka, uvakufi, nemoj umrijeti, a da nisi uvakufio. Jedan insan kada se pravilno usmjeri, kada zna šta je vrijedno, može ostati. Ono što je u tvojim i mojim očima malo, znaj da je kod Allaha golemo ako si radi Njega učinio. Ja molim Allaha da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo Te milošću Tvojom ujedini naše safove. Počasti nas da činimo dobro dokle god smo živi. Počasti nas da u trenutku smrti svjedočimo Tebe Jednoga. Počasti nas da u trenutku smrti svjedočimo Muhammeda, Tvoga poslanika. Molimo Te Gospodaru, počasti nas svakim dobrom dok smo živi. Počasti nas u trenutku smrti da izgovorimo kelimei-šehadet. Počasti nas da ga živimo i odani Tebi preselimo. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Pomozi nam da se nosimo sa životnim brigama. Počasti nas, Gospodaru, da iza nas ostanu oni koji će Tebi na sedždu padati. Oni koji će Tebe spominjati. Oni koji će Tebe veličati. Oni koji će domovinu ovu graditi. Oni koji će odani svojoj zajednici biti i Tebi, Gospodaru, prije svega. Najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava, a udalji nas o vatre i svakog djela koje vatri približava.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter