Budi predan istini!

Hutba – Bakijska džamija, 28.11.2016.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno Ga molimo da nam čuva blagodat vjere u našim srcima. Da nas počasti da je budemo dostojni i da je u svojim životima živimo. Molimo Allaha da nas ukrasi dunjalučkim halal ukrasima, posebnom darom zdravlja. Molim Allaha, dž.š., da ummet Muhammeda, s.a.v.s., na svakom mjestu sačuva. Salavat i selam posljednjem Božijem Poslaniku, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed pečat svih poslanika. Molim Allaha, dž.š., da živimo ovo svjedočanstvo u svojim životima. Da to u trenutku smrti budu naše zadnje riječi.

Draga braćo, jedan od ashaba Resulullaha, s.a.v.s., je došao u džamiju i obavio namaz. Kada je klanjao namaz pristupio je društvu gdje je sjedio Resulullah, s.a.v.s., i onda mu je Resulullah rekao: Idi klanjaj, jer zaista nisi klanjao. On je brzo klanjao namaz. Drugi put je klanjao kao i prvi put, pa mu je opet Resulullah, s.a.v.s., rekao: Vrati se opet i klanjaj, jer nisi klanjao namaz. Kada je treći put došao kod Resulullaha nakon što je drugi put klanjao namaz, kaže Resulullah: Kada staneš na namaz budi smiren, pa kada budeš na ruku, polahko, pa kada se vratiš sa rukua smiri se. Ovaj događaj iz života Resulullaha, s.a.v.s., govori o jednom bitnom aspektu života vjerniku, o nečemu što je sunnet Pejgambera, s.a.v.s., a to je da je Resulullah čuvao kvalitet u životima ljudi. Ovom ashabu je nedostajao kvalitet, zato ga je Resulullah, s.a.v.s., vraćao da ponovno klanja. Kaže Gospodar:


“O vjernici, vjerujte u Allaha, u Njegovog Poslanika, vjerujte u Objave prije Muhammeda, s.a.v.s.”


Dvije stvari su bitne. Prva, kaže ulema: Pogledajte ajete prije, kaže Gospodar: ′O vjernici, budite predani istini.′ Ko će biti predan istini, nego onaj ko vjeruje i u stanju je da to potvrdi. Kada gledamo ovaj kur'anski ajet, drugo što nam je bitno, jeste da svaka naša tvrdnja traži svjedočanstvo kako Gospodar kaže: Zar misle ljudi da će biti ostavljeni kada kažu vjerujemo, a da neće biti iskušani. Allah ti dadne vlast, Allah ti dadne novac, gubitak voljene osobe, da vidi da li si primjenio ovaj ajet. Ulema kaže: Neće vjeru pokazati do li onoga kome je iman duboko urezan u srce. Zašto? Jer kada naiđe val dunjalučki, bez sidra koji se zove iman, ti nisi lađa koja može opstati, baca te u trenutku kada vidiš interes. Zbog toga ovaj kur′anski ajet govori o onome o čemu trebamo vrlo temeljito pristupati.


Svako malo čujemo od ljudi ovaj hadis, pa onaj hadis Resulullaha, ali bi trebali početi razmišljati o sunnetu Resulullaha, s.a.v.s. Jer je hadis samo rečenica koju je on kazao, a sunnet je njegov stil života. I nikada ne traba dozvoliti da te neko hadisom manipulira da ostaviš sunnet. Kada nam neko kaže za hadis Resulullaha: Kada se abdestite, pustiti neka se voda na vama osuši. Dobro, ali ako mi to uradimo u mjesecu januaru možemo se razboljeti. Niko ti ne može reći da nisi radio po hadisu, ali si ostavio sunnet Poslanika, s.a.v.s., jer je njegov sunnet na nivou farza, a to je da čuvaš blagodati koje ti je Allah dao, a jedna od blagodati je zdravlje. Čovjek može primijeniti hadis, ali je ostavio sunnet. U trenutku kada smo sveli sunnet na hadis, šta smo uradili? Sveli smo sunnet na riječi, a onda ih tumačimo kako nama odgovara. Ovaj zahtjev sunneta Poslanika, s.a.v.s., jeste da sve što se radi, da se radi kvalitetno. Kada su muslimani došli da apliciraju za posao kod jednog velikog istraživača, Fuada Ceskina, porijeklom iz Turske koji je živio i radio u Njemačkoj, upitao ih je koliko su spremni da rade. Oni su rekli osam do deset sati. Onda ih je on uveo među ostale radnike nemuslimane koji rade po četrnaest sati.

Jedan od problema muslimana danas jeste što smo ostavili sunnet Pejgambera, s.a.v.s.: “Čuvaj se svoga nefsa, ako se ti ne zabaviš sa onim što je dobro, znaj da će te tvoj nefs zabaviti onim što je loše.”


Jedan od glavnih problema muslimana jeste što se bavimo svime, a ne bavimo se sami sobom. Šta sam uradio, kako će mi proći ovaj dan, jesam li obavio namaze, jesam li dao sadaku, jesam li pomogao siroče? Kada se čovjek prepusti svojim strastima da koristi kur'anske ajete i hadise Resulullaha, s.a.v.s., da govori na način koji je apsolutno neprimjeren. Da priča o intimi između muškarca i žene, to je katastrofa u ime ajeta i hadisa, i to ljudi danas rade. Govore o onome šta se dešava između muža i žene kao da ne znaju za hadis Resulullaha, s.a.v.s.: Nije od nas onaj čovjek koji okrene ženu protiv muža njenog. Umjesto da se govori o vrijednostima, o moralu. Danas imate situaciju da muslimani u tumačenju vjere manipuliraju sa time. Uvlače vjeru u ono sa čime vjera nema ništa. Glavni je problem čime se baviš. Hazreti Omer bi svakoga koga vidi upitao čime se bavi, šta radi, pa bi rekli učimo djecu, učim ih u Kur′anu. Svakome od njih bi Omer proučio dovu i rekao: Allah ti dao bereket u onome što radiš. A kada bi došao do čovjeka koji ništa ne radi rekao bi: Allah ti ne dao ništa. Naša vrijednost nije ono što govorimo, nego ono što radimo.


Na Sudnjem danu bit ćemo prozivani po svojim i očevim imenima, a u koju ćemo skupinu otići? U skupinu onih čija smo djela imali u životu. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta nisu razvratni i kada pričaju o stvarima, pričaju na primjeran način, onako kako nas je Resulullah, s.a.v.s., učio. Molim Allaha da nas sačuva od svakoga zla. Da nas sačuva od manipulatora koji koriste hadise i ajete na neprimjeran način. Molim Allaha da nas sačuva od toga.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam sve grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo Te da među nam niko nesretan ne bude. Molimo Te da naše porodice Tebi okrenute budu. Počasti naša srca da Tebe vole. Molimo Te da volimo Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s., najviše od svih ljudi. Počasti nas da poštujemo svoje roditelje, ako su preselili da ih se dovom sjećamo. Počasti nas da namaze obavljamo. Molimo Te, Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla, posebno od zla našega nefsa, naših prohtjeva. Počasti nas da vjeru Tvoju nikada ne zloupotrijebimo. Smiluj se ummetu islama na svakome mjestu. Smiluj se ummetu islama u Siriji. Zaštiti njihove živote, njihove imetke, njihovu čast i počasti nas da mi u tome ulogu imamo. Molimo Te za svako dobro koje je kod Tebe molio Tvoj miljenik Muhammed, s.a.v.s. Počasti nas da živimo njegove hadise kroz njegov sunnet. Da njegov sunnet i stil života živimo u svojim životima.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter