Budi onaj koji popravlja stanje

Hutba – Bakijska džamija, 19.01.2018.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo ga, draga braćo, u ovom mubarek danu da nas počasti da Njegove blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti Allah, dž.š.,  od onog dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo je izgubili.

Salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammedu, časnoj, plemenitoj porodici i vrlim ashabima. Molim Allaha, dž.š.,  da budemo dostojni da se zovemo sljedbenicima Njegovog Poslanika i sljedbenicima pečata svih poslanika i da u budućem svijetu budemo proživljeni u njegovom društvu. Amin ja erhame rahimin!

Draga braćo, plemeniti ashabi su imali jedan običaj koji je bio prilika da otvore u svojim srcima i dušama neke nove procese. Znali su doći jedan drugom i kazati: „Brate, srce mi je postalo osoro i grubo. Daj da sjednemo i da produbljujemo svoju vjeru u Allaha, dž.š.“

Čovjek će u sedmici dana dvadeset jedan i više puta jesti, vrlo je bitno da njegova duša i njegovo srce imaju priliku da se nahrane i napoje. Najljepša bašća koju imaš u svome komšiluku, ako onaj koji vodi računa o toj bašti ode i zanemari je, ona će vrlo brzo biti obrasla svim onim biljem koje nije korisno, onim korovom koji samo blokira tu baštu i ne da joj da zasija u svome sjaju!

Vrlo je bitno da imamo na umu da je ovaj njihov običaj bio toliko prisutan da su jedan drugom išli kad su osjetili da im je srce postalo previše upetljano, znali su otići kod svoga brata, ahbaba da mu pomogne, da razgovaraju o onome zbog čega su na ovome svijetu.

Vrlo je bitno da kur'anske ajete koje čitamo – da im damo pažnju koju treba da im damo. Prije par dana sam iznova čitao jedan ajet koji bih želio sa vama da podijelim, da malo razmišljamo o tome u kojem pravcu to ide u našem društvu.

Uzvišeni Gospodar kaže: „Tvoj Gospodar nikada neće uništiti, ili dozvoliti da neko uništi neko mjesto“, vjetrom ili dušmanima, „zbog grijeha, ukoliko u tome mjestu“, tome društvu, zajednici… „ima onih koji pomalo popravljaju stanje.“

Ovo je nešto što bi volio malo da razmišljamo. Zbog čega ljudi vole dobre, a mahom ne vole one koji popravljaju?

Resulullaha, s.a.v.s., do četrdesete godine su svi voljeli, jer je bio iskren, osoba na koju se možeš osloniti, svi su ga voljeli! Ali do momenta kada mu je došao melek Džibril sa Kur'anom, odjednom su neki postali neprijatelji Muhammedu, s.a.v.s. Zbog čega? I nedavno sam pročitao, kaže zato što je u trenutku kada je došao sa Objavom došao sa ajetom kojeg učimo na kraju hutbe: „Allah naređuje pravdu i dobročinstvo!“

Dakle, ako činiš nepravdu odmah si protivnik toga. Doživljavali su ga neprijateljem zbog toga što je ugrožavao njihove prohtjeve i strasti! Svako onaj ko popravlja sebe ili drugoga i sam njegov nefs će mu biti neprijatelj!

Imate ljude koje slijede hiljade ljudi, tako mi Gospodara pored Kojeg Boga nema, da im jedan njihov komoditet naruši, da im kaže nemojte to raditi – pola bi ih izgubio. Jedan samo, nebitno jel’ pokuđeno ili haram. Samo nek je nešto što im ne odgovara.

I zbog toga, možda je proces promjene u društvu da prestanemo se ponositi čestitim ljudima među nama, hvala Allahu pa ih imamo, nego da počnemo djelovati na taj način da popravljamo sebe, popravljamo svoje porodice, ljude oko nas, da im kažemo: „nemoj da upadneš u rupu u koju sam ja upao, ja bih volio da ti prođeš bez toga! Zašto ne učiš iz mog iskustva?“ Da bi se oživio taj proces popravljanja stanja, jer kad ima proces popravljanja onda ima bezbjednosti.

Da ne bih duljio, kada se prenuo Resulullah jedno veče, kaže mu supruga: „šta je bilo?“ Kaže: „Teško li Arapima od zla koje se primaklo“, teško se muslimanima od zla koje se primaklo… Kaže ona: „Zar ćemo biti uništeni a među nama ima čestitih robova?“ Kaže Resulullah, s.a.v.s.: „Možete biti uništeni: kada se raširi razvrat i nemoral, kada se raširi zlo.“

Ja vas molim, svaki dolazak na džumu je prilika da napojimo svoja srca, a ne samo da napojiš srca, od džume do džume gledaj gdje god mogneš da posiješ dobro, al’ s kojim nijjetom? S nijjetom da budeš od onih koji popravljaju stanje! Ja molim Allaha da nas u tome pomogne.

Draga braćo, nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi, možda će tvoj jedan savjet bolje pasti na nečije srce i osvijetliti nečiju dušu nego hiljadu hutbi i predavanja nekoga ko nije blizak tom insanu! Nemoj nipodaštavati moje ili tvoje prisustvo u društvu, među ljudima smo, nastojmo djelovati! Ja molim Allaha da nas u tome pomogne. Amin ja erhame rahimin!

DRUGA HUTBA Uljepšaj svoje ponašanje, neka ono poziva islamu!

Hvala dragom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima, salavat i selam pečatu svih poslanika, Muhammeda, njegovoj časnoj porodici i njegovim vrlim ashabima.

Draga braćo, volio bih sa vama podijeliti jednu dovu Resulullaha, s.a.v.s., koju je on često učio a to je:

„Gospodaru, uputi me na najljepše ponašanje, na najljepši karakter, ne vodi najljepšem karakteru niko osim Tebe. Gospodaru, udalji od mene loš karakter i loše ponašanje, od čovjeka loš karakter i loše ponašanje možeš samo Ti udaljiti.“

Ja vas molim, draga braćo, kad imate priliku da dovite svome Gospodaru, a to možete i na sedždi uraditi, zamolite Allaha , dž.š.,  da i mene i vas oplemeni tim lijepim karakterom kojeg Allah daruje Svojim robovima.

Jedan od problema ljudi koji se udaljavaju od vjere jeste što gledaju mene koji treba da živim vjeru, a ja je ne živim. Gledaju vjernika, a onda njegove riječi, njegova djela, njegove osobine budu razlogom da se on udalji od vjere.

Ja vas molim, ovo je prelijepa dova:

„Gospodaru, uputi me na najljepše ponašanje, na najljepši karakter, ne vodi najljepšem karakteru niko osim Tebe. Gospodaru, udalji od mene loš karakter i loše ponašanje, od čovjeka loš karakter i loše ponašanje možeš samo Ti udaljiti.“

Tvoji jarani, prijatelji, tvoji ahbabi, ljudi kojima se okružio vidjet će u tebi promjenu. Kaže ulema: „Ko bude četrdeset dana čuvao jednu dovu, Allah će mu sigurno dati da četrdeset prvi dan vidi posljedicu te dove na sebi.“

Molim Allaha da čuvamo svoje dove, molim Allaha da nas zaštiti dok hodimo po Zemlji, da nas zaštiti kada nas u zemlju spuste i da nas zaštiti na dan kada ćemo proživljeni biti. Amin ja erhame rahimin!

DOVA

Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti.

Molimo te, Gospodaru, da dolazak na džumu bude kod Tebe primljen, molimo te, Gospodaru, da kada preko vrata izađemo da budemo čestiti robovi Tvoji, popravi naše stanje i popravi stanje ummeta Muhammeda, s.a.v.s., molimo Te, Gospodaru, svako dobro i utječemo Ti se od svakog zla.

Molimo te da među nama, među našim voljenima osobama niko daleko od Tebe ne bude. Molimo Te da osjećamo slast kada pred Tobom na sedždu padamo. Molimo te, Gospodaru, ne prepuštaj nas same sebi ni koliko je treptaj oka. Molimo te, Gospodaru, da mi budemo od onih koji popravljaju stanje. Gospodaru, popravi naše stanje da popravljamo stanje.

Molimo te, Gospodaru, uputi nas najljepšem ponašanju doli Ti. Gospodaru, otkloni od nas loše ponašanje, ne otklanja loše ponašanje od insana niko doli Ti.

Molimo te, Gospodaru, smiluj se našim roditeljima, prisutnim i odsutnim, i molimo te, Gospodaru, podaj lijeka svakome od naših voljenih ko je hasta. Molimo te, Gospodaru, izliječi nas na ovome svijetu i daj nam zdravlje kao veliku blagodat, počasti nas da to cijenimo i da dajemo sadaku, da time liječimo svoje bolesne.

IZABRANI CITATI

Doživljavali su ga neprijateljem zbog toga što je ugrožavao njihove prohtjeve i strasti! Svako onaj ko popravlja sebe ili drugoga i sam njegov nefs će mu biti neprijatelj!

Jedan od problema ljudi koji se udaljavaju od vjere jeste što gledaju mene koji treba da živim vjeru, a ja je ne živim. Gledaju vjernika, a onda njegove riječi, njegova djela, njegove osobine budu razlogom da se on udalji od vjere.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter