Bože, uputi nas na pravi put HUTBA BAKIJE

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo dragog Gospodara da nas čuva dok hodamo po zemlji, da nas čuva u trenutku kada nas u zemlju spuste, i da nas čuva u trenutku kada budemo pred Njim stajali.
Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. On je svoju misiju ispunio, svoj ummet savjetovao i ostavio nas na jasnoj stazi. Noć na toj stazi jednako je jasna koliko i dan. Sa te staze će skrenuti onaj ko samoga sebe upropasti.
Molim Gospodara da nam ovo svjedočanstvo čuva, tako što ćemo ga živjeti u svojim životima. Da nas počasti da to budu naše posljednje riječi na ovom svijetu i da budemo proživljeni sa onima koji su to svjedočili.
Draga i poštovana braća, jedna od najčešćih dova Božijeg Poslanika s.a.v.s., je bila sljedeća:
„Gospodaru moj molim Te da Tebe svjestan budem. Gospodaru molim Te za uputu. Gospodaru molim Te da budem čestit i neovisan od ljudi.“
Iz nje se vide ove četiri vrijednosti koje moramo Allaha stalno moliti. Moramo Ga moliti da Njega svjesni budemo, moramo Ga moliti da nas uputi na pravi put, moramo Ga moliti da nam da, da budemo čestiti Allahovi robovi, i moramo Ga moliti da nam da, da budemo neovisni od stvorenja. Ovo su četiri temeljne vrijednosti koje ne samo da molimo za sebe, nego i za nama drage osobe, svoje porodice.
Ovu hutbu sam planirao posvetiti ovoj drugoj vrijednosti, jer u našem vremenu trebamo se pitati za ovu uputu koju nam je Gospodar dao, čime smo je zaslužili? Oni koji su uistinu poznavali ljudska srca su govorili da je uputa dar od Allaha tebi. Svome Miljeniku Uzvišeni Gospodar je rekao: „O Muhammede ti nećeš uputiti onoga koga voliš, već je Allah taj koji upućuje onoga koga On hoće.“ Mnogo je ljudi u našim životima koji su možda oštroumniji od nas, ali možda u životu Allahu niti jednom na sedždu neće pasti. Možda nikada njegov jezik dragog Gospodara neće zahvalom se sjetiti.
Želio bih navesti nekoliko značajnih stvari vezano za uputu. Prva, Allahova uputa je ta koja je nas uvela u džamije. I kada smo toga svjesni, ljubomorno čuvamo ono što nam je dao Onaj kome se vraćamo. Kada to znamo, više čuvamo uputu u životu svome nego što čuvamo imetke i živote svoje. Jer ako nisam upućen, život mi samo povećava nesreću na ovom i na budućem svijetu.

Drugo vezano za uputu. Svi mi imamo drage ljude oko sebe. Ono što je kod nas u razumijevanju Islama velika zabuna, jeste da insan ne voli onoga koga poziva. Tek kada imaš ljubav prema onome koga zoveš, želiš mu dobro, voliš ga kao insana, prezireš ako on učini nešto loše, ti ustvari ne prezireš njega, nego njegovo loše djelo. Odvajaš njegovo djelo od njega, onako kako majka odvaja nečistoću od svog djeteta.
Ako hoćeš da uputiš bilo koga, moraš osjećati želju da tom insanu učiniš dobro. Razlika između uspješnog i neuspješnog nije u tome šta će kazati, nego koju će emociju osjećati u trenutku kada mu to kažeš. Svako ko vam kaže da musliman treba mrziti bilo šta, do li šejtana, kufra, nevjerstva, znate da mi mrzimo loša djela, ne mrzimo ljude. Kaže Gospodar: „Jedino vam je šejtan iskonski neprijatelj.“ On se neće smiriti do te mjere da kada je melek upitao šejtana dok je stajao pred Musaa a.s., a Musa a.s., doziva Gospodara najljepšim riječima. Kaže melek šejtanu: „Šta čekaš pored Musaa a.s., gledaj kako Allahu dovu upućuje?“ Kaže šejtan: „Čekam ono što sam čekao kod njegovo praoca Adema a.s..“
Njegovo neprijateljstvo neće stati. On će uz tebe biti kada si najpobožniji i u trenucima kada osjećaš slabost. Prvo je draga braćo da moramo cijeniti blagodat upute. Drugo, znati da bez obzira koliko se mi trudili, Allah je taj koji upućuje. Oni ljudi koji su oko nas, koji su nam dragi, bit će ako Bog da na pravom putu možda tvojom sedždom i tvojom suzom na sedždi više nego tvojim riječima.
I treće, vezano za samu uputu. Jedan od velikana Islamskog odgoja Ibn Kajjim el Dževzijje kaže: „Zaista neće biti istinski sljedbenik hazreti Pejgambera, s.a.v.s., dokle god ne budeš pozivao onome čemu je on pozivao.“ Ne smijemo biti draga braćo sebični. Mi ćemo sigurno preseliti sa ovog svijeta. Molim Gospodara da cijenimo uputu. Molim Gospodara da nas počasti da cijenimo blagodati koje imamo.

DRUGA HUTBA Pazimo šta molimo i šta jezikom izgovaramo
Hvala Allahu dž.š.. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Gospodaru molimo Te nikada nas ne prepusti samima sebi ni koliko treptaj oka.
Završit ću hutbu sa jednim hadisom u kojem Resulullah s.a.v.s., prenosi riječi Uzvišenog Gospodara. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Uznemirava me sin Ademov, vrijeđa čovjek vrijeme, a Allah određuje kakvo će vrijeme biti.“
Jedna od stvari na koju bi vjernik trebao paziti jeste da nikada ne upotrijebi ovaj jezik koji mu je Allah dao da ne do Bog uvrijedi Gospodara. Kada čovjek kaže da je ružno vrijeme, znajte da vrijeđa Gospodara. Vrlo često nam se dešava da jezici polete tamo gdje ne bi smjeli otići.
Pogledajte do koje mjere to može otići. Na naslovnoj stranici jednih novina kaže se „Radikalni Islam je prijetnja.“
I to čovjek musliman kaže. Ne može biti Islam radikalan, može tvoje razumijevanje Islama biti radikalno. Može tvoje življenje Islama biti pogrešno, ali nije Islam taj kojeg možeš opisati.
Zamisli da kažeš pokvarena majka? Riječ majka uvrijediš sa riječju pokvarena. Majka ako je majka, ona je majka. Molim vas da čuvate hurmet riječi. Čovjek svoje biće gradi na pojmovima. Babo je pojam, majka je pojam, džemat je pojam. Nad svim tim pojmovima, Allah je najveći pojam. Resulullah je pojam kojeg svjedočimo poslanstvom njemu.
Nemojmo dozvoliti da ikada uvrijedimo svoj identitet. Islam je najljepša riječ koju je Allah nama dao. Da nas dragi Allah sačuva.

DOVA
Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, najvećim Te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas vatre, i svakog djela koje vatri približava.
Molimo Te, čuvaj nas dok hodimo po zemlji. Gospodaru, smiluj nam se na dan kada budemo pred Tobom proživljeni. Molimo Te Gospodaru, da jezike svoje čuvamo.
Gospodaru, počasti nas proživljenjem u društvu Tvoga miljenika Muhammeda s.a.v.s.. Neka nam svaki dan bude prilika da se Tebi približimo. Gospodaru, otvori nam vrata milosti Svoje.

IZDVOJENI CITATI
Jedna od stvari na koju bi vjernik trebao paziti jeste da nikada ne upotrijebi ovaj jezik koji mu je Allah dao da ne do Bog uvrijedi Gospodara. Kada čovjek kaže da je ružno vrijeme, znajte da vrijeđa Gospodara. Vrlo često nam se dešava da jezici polete tamo gdje ne bi smjeli otići.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter