Blagodati vjere

Hutba – Bakijska džamija, 04.08.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molim Allaha dž.š., da nam čuva sve blagodati koje nam je dao, a posebno blagodat vjere. Molim Allaha dž.š., da nas sačuva od svakog zla i da nas počasti svakim dobrom.


Salavat i selam Njegovom posljednjem poslaniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga, osim Jednoga Jedinoga, i svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da meni i vama ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, da nas počasti da sa njim preselimo, i da budemo proživljeni u društvu onih koji su to svjedočili.


Draga braćo, jedne prilike su upitali imama Ebu Hanifu šta kažeš o čovjeku koji prezire istinu, voli smutnju i zna donosit salavat bez abdesta? Rekao je: „Uistinu to može biti iskren vjernik“, pa su ga upitali: „Kako može biti iskren vjernik, a prezire hakk, prezire istinu, voli smutnju i donosi salavat bez abdesta?“ Kaže im imam Ebu Hanife: „Što se tiče preziranja, vjernik iako voli Allaha, on prezire smrt, a Allah kaže za smrt: „Smrtne muke su došle sa istinom.“ Zar Gospodar za smutnju nije rekao: „I vaši bračni drugovi i vaša djeca su vam iskušenje.“ I za ovo zadnje ne treba ti abdest, možeš donosit salavat i bez abdesta.“


Draga braćo, još uvijek smo sa onim ajetima koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ Kaže ulemma: „Kada čuješ ove ajete, znaj da je to dobro koje ti se naređuje i zlo od kojeg se odvraćaš.“ Jedan od najvećih izazova vjernika jeste da čita Kur'an kao da Ga Allah njemu objavljuje. On ga je objavio Svom miljeniku Muhammedu s.a.v.s., ali i tebi kao nekome od njegovog ummeta, da Ga učiš, kao da je tebi objavljen.


Kur'anski ajet koji sam za ovu hutbu planirao jesu riječi Uzvišenog Gospodara: „O vjernici, zaista od vaših bračnih drugova i vaše djece, može biti od neprijatelja vama, pa ih se pazite, ako budete spremni prelaziti preko stvari, zanemarivati i oprostiti im, zaista je Allah Taj koji sve oprašta…“
Prvo što insan treba znati vezano za ovaj ajet jeste, da sve što nam je Allah dao, ili će nas približiti Njemu ili udaljiti od Njega. Insan koji hoće da bude čestit, pa mu Allah da hairli hanumu, ako on to doživljava kao dar Allaha dž.š. njemu, da budu zajedno u pokornosti Njemu, to je dar kojim se on Njemu približio.
Kako ćete se prema tome odnositi? Navest ću samo dvije dimenzije. Prva dimezija koja je strašno bitna, jeste razumjeti ko je insanu suštinski neprijatelj, a ko dušmanin, onaj kome je u prirodi da bude dušmanin. Zmija je insanu neprijatelj, u prirodi njenoj jeste da te ujede, ako naiđe pored tebe. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Zaista vam je iskonski neprijatelj samo šejtan…“


Druga dimenzija, kaže ulemma: „Imaš onoga ko ti je dušmanin u ovom trenutku, i onoga ko ti je neprijatelj u konačnici.“ Kada vidiš ljekara da vadi tumor insanu, kada vidiš da siječe dio njega, pa kažeš da mu je dušmanin. Ne, on njemu nije dušmanin, iako ti se na prvi pogled tako činilo. Šta to znači u konačnici? Znači da te neko nagovori na nešto da u konačnici ne budeš kod Gospodara primljen.


Prenijet ću vam jedan događaj iz života jednog čovjeka. Imao je velikog imetak i želio je da da zekat na njega. Jedanaest hiljada i dvjesto pedeset i tri marke je imao, tačno onoliko koliko je bilo za zekata. Međutim, supruga mu kaže vidi kakav nam je namještaj u kući? I sav imetak dadne za namještaj, a ne izmiri obavezu zekata. Poslije je sjeo u auto sa hanumom i krenuo negdje. U putu je imao sudar, šteta je bila tačno onoliko, koliko su te godine odbili da daju Allahu.
Nakon takvaluka, ništa vjerniku neće koristiti do li čestita hanuma. Ništa ti više neće koristiti, nego da te Allah počasti da iza tebe ostane dijete, koje za tebe uči dovu. Bez obzira koliko nam neprijatelj pravi probleme, najveći neprijatelj je čovjek sam sebi.


Molim Allaha da sve što nam je dao, da nam da bereketa u tome. Molim Allaha dž.š., da nas počasti hairli bračni drugovima i hairli potomstvom.

DRUGA HUTBA Djela koja približavaju Gospodaru


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Te Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi ni koliko treptaj oka.
Draga braćo, najvrednije od naših djela jeste ono što kontinuirano radimo. Kontinuirano daji sadaku, roditelje pomaži, i moli Allaha da te uzme u tome, da ti dadne da preseliš u tome. U jednoj od muslimanskih zemalja jedan paraplegičar je prišao sergiji koja se skupljala za muslimane, dao je sve što je imao u džepovima, sišao sa svojih kolica, gurnuo ih i rekao: „Ja ću se snaći, ali ko će pomoći moju braću i sestre.“
Od devedeset i druge do devedeset i pete godine, glavnina muslimanskog svijeta je bila u stabilnosti. Danas je glavnina muslimanskog svijeta u ogromnim iskušenjima. Mi obično pokušavamo sve riješiti sergijom, moramo se malo bolje organizovati, ne može se sve sergijom riješavati, mora se kontinuirano raditi. I nemojte samo da nas nosi onaj hal koji nas sve nosi kada vidite ono dijete na plaži izbačeno, koje se utopilo, znajte da ima na stotine hiljada djece koja su u Siriji, ne mogu nigdje da izađu. Konstantno su pod granatama. “Kada te Allah voli, otvori ti vrata da činiš dobra djela i onda te u tome uzme…“
Molim Allaha dž.š., da pomogne našoj braći gdje god bili. Molim Allaha da nas u tome pomogne.

DOVA


Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, ne prepusti nas samima sebi, ni koliko je treptaj oka. Gospodaru, čuvaj nas i porodice naše. Gospodaru, podaj nam bereket u svemu što si nam Ti darivao. Gospodaru molimo Te, da ništa od toga ne koristimo u neposlušnosti Tebi. Gospodaru, zaštiti nas od svakog zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo Te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Sačuvaj nas Gospodaru vatre i svakog djela koje vatri približava.

IZABRANI CITATI


Danas je glavnina muslimanskog svijeta u ogromnim iskušenjima. Mi obično pokušavamo sve riješiti sergijom, moramo se malo bolje organizovati, ne može se sve sergijom riješavati, mora se kontinuirano raditi. I nemojte samo da nas nosi onaj hal koji nas sve nosi kada vidite ono dijete na plaži izbačeno, koje se utopilo, znajte da ima na stotine hiljada djece koja su u Siriji, ne mogu nigdje da izađu. Konstantno su pod granatama.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter