Allahovi darovi čovjeku

Hutba – Bakijska džamija, 06.11.2015.

Zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Ga najvećim imenom Njegovim, da nam čuva sve blagodati koje nam je On darivao. Molimo Ga da nam čuva blagodat vjere u srcima našim, da nas počasti da Islam bude supstanca našeg života.


Svjedočim da nema drugog Boga osim Njega, i svjedočim da je Muhammed pečat Njegovih Poslanika. Molim Allaha dž.š., da ovo svjedočanstvo dostojno nosimo, sa njim sa ovog svijeta da odemo i da budemo proživljeni u skupini onih koji su ovo svjedočanstvo nosili.


Draga braćo, još uvijek govorimo o Kur'anskim ajetima koje Gospodar započinje riječima: „O vjernici.“ Jedan od tih Kur'anskih ajetu su i riječi Uzvišenog Gospodara: „O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre…“ Prvo što nas Gospodar uči jeste pravilo da onaj ko nešto nema, ne može to ni dati. Ovaj Kur'anski ajet je veoma bitan svakome insanu koga je Allah počastio da ima porodicu. Jedan od velikana ima knjigu koja govori o Allahovim darovima meni, i kaže: „Allahov dar je meni što su mi oba roditelja umrla dok sam bio malo dijete.“ Upitali su ga: „Zašto je to dar tebi, zar to nije iskušenje?“ Kaže taj velikan: „Hvala Allahu pa su preselili dok se nisam mogao prema njima ogriješiti.“


Kada čovjek sebe pazi u stanju je drugog zaštititi, pa čak i ako sebe treba žrtvovati. To je razlika između hajvana i kurbana. Nikad nemoj biti hajvan, ako trebaš da budeš kurban, to je vrhunac žrtve.


Dalje Gospodar kaže: „Ta vatra od koje se trebate čuvati jeste gorivo čije će biti ljudi i kamenje…“ Imate ljude koji su toliko u zločinu, zulumu, nepravdi toliko stvari su uradili, i ne da će biti u džehennemu, nego će biti džehennemsko gorivo. Resulullah je jednom prošao pored grupe ashaba, kaže Ebu Hurejre: „Bio sam među njima, kaže Resulullah: „Među vama je jedan čiji će zub u džehennemu biti kao brdo Uhud.“ Kaže Ebu Hurejre: „Nikada nisam mirno zaspao zbog tog hadisa, jer sam se pitao ko je to među nama, dok nisam shvatio da je se jedan od nas odmetnuo.“


Vjernik treba da zna da nije ista pozicija onoga koga je Allah počastio porodicom i onoga koga nije počastio. Kaže Gospodar: „Taj dan će vas Allah pitati o blagodatima koje ste živjeli…“ Pitat će te za roditelje, koliko ljudi nije imalo priliku vidjeti svoje roditelje.


Dalje Gospodar kaže: „Nad tom vatrom će biti meleki, strogi i jaki…“ Završava se Kur'anski ajet: „Ti meleki nikada Allahu nisu neposlušni i rade samo ono što im se naredi.“
Draga braćo, možda bi bilo uputno razmišljati na koji način mi radimo sa onim ljudima koje je Allah počastio da nama uđu u život. Na koji način insan tretira svoju porodicu i kako se prema njima odnosi.


Da li hranimo svoju djecu i njihova tijela, a zanemarujemo njihova srca i njihove duše. Sve ono što je Allah dao insanu traži hranu. Zamisli dijete koje ne dobije duhovnu i srčanu hranu, onda kažeš da ti je neposlušan, a ti ga nisi uputio na najplemenitiju hranu. Prvo što trebamo znati, jeste, čuvajte sebe i porodice svoje. Nećemo početi mijenjati svoj odnos prema svojoj porodici dokle god ne budemo svjesni da naša porodica kod nas ima pravo. Moj babo i moja mati kod mene imaju pravo. Kod nas u našem vremenu ljudi polaze sa druge strane, polaze od toga koje je njihovo pravo, a ne gledaju šta je pravo druge strane.


Hazreti Omeru su doveli čovjeka koji je istukao svoga oca. Kaže hazreti Omer: „Istucite ga!“ Kaže njemu ovaj čovjek: „Zar nećeš saslušati mene šta ću ti kazati?“ Kaže hazreti Omer: „Reci!“ Kaže: „O Omere, moj babo je bio neposlušan prije nego sam ja bio njemu“, upitao ga je: „Kako?“ Kaže: „Kada je se ženio, oženio je je ženu koja nije bila čestita i čitav život su me ljudi vrijeđali, iako ja nemam ništa sa njenim ponašanjem. Kada mi je nadijevao ime, dao mi je pogrdno ime. Kada su ljudi slali svoju djecu da se odgoje, mene je babo stalno tjerao da radim, nikada mi nije dozvolio da šta naučim.“ Kaže hazreti Omer: „Dovedite mi njegovog oca.“ Rekao mu je: „Da znaš da si ti za degeneka, a ne tvoj sin. Prije nego što je on tebi bio neposlušan, ti si bio neposlušan Allahu u odnosu na njega.“

Ono što bih vas zamolio jesu tri stvari. Prvo, treba biti svjestan obaveze prema svojim ukućanima, za njih ćemo biti pitani. Drugo, treba raditi i trošiti od svoga vremena, za ništa ćeš dobiti ništa. Kada daš vrijeme da se družiš sa svojom djecom, dobit ćeš od njih emociju. I treće, najbitnije, i da daš sve, budi svjestan da ti samo stavljaš sjeme u zemlju, da Allah daje da to niče.


Nekada dijete iz porodice koja nije na sedždi bude jedno od najbolje djece, a nekada dijete iz porodice gdje su svi na sedždi ode drugim putem. Molim Allaha dž.š., da ovoga budemo svjesni. Molim Allaha dž.š., da nas počati da damo svojim ukućanima njihov hakk.

DRUGA HUTBA Uvažavajmo djecu i svoje ukućane


Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima.
Draga braćo, na kraju samo dvije smjernice. Hazreti Omer bi često uzimao savjete od mlađih ljudi, pa su ga upitali plemeniti ashabi: „Zbog čega uzimaš od onih ljudi koji su mlađi?“ Kaže hazreti Omer: „Zato što oni ne kalkulišu u svojim stavovima, oni ti kažu ono što zaista misle.“


I to bi trebala biti jedna lijepa praksa, da uzimamo savjete od svojih ukućana, pogotovo od svoje djece, da uvažavamo njihovo mišljenje. I drugi detalj. Koliko je ružno da insan u Islamu ima laž. Resulullah s.a.v.s., je vidio ženu kako zove dijete: „Dođi da ti nešto dadnem“, i kada je dijete došlo zaista mu je dala. Kaže Resulullah: „Tako mi Allaha, da mu ništa nisi dala računalo bi ti se kao laž.“ Jer praviš kod djeteta sliku kada mu obećaš, ne ispuniš, kada mu kažeš, obmaniš ga i prevariš. Molim Allaha dž.š., da uvažavamo naše ukućane, pogotovo našu djecu, oni su naša budućnost.

DOVA


Gospodaru naš, počati nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakog djela koje vatri približava. Gospodaru sačuvaj nas, porodice naše. Gospodaru, ne prepusti nas same sabi ni koliko treptaj oka.


Gospodaru molimo Te najvećim imenom, sačuvaj nas od svakoga zla. Molimo Te Gospodaru, da svakome damo hakk koji mu pripada. Molimo Te Gospodaru da čuvamo roditelje svoje, ako su preselili da ih se dovom sjećamo. Molimo Te Gospodaru, smiluj se ummetu Islama na svakome mjestu.
Gospodaru podaj nam bezbjednost koja je uskraćena mnogima od nas. Gospodaru podaj nam sigurnost koja je uskraćena mnogima od nas.

IZABRANI CITATI


Hazreti Omer bi često uzimao savjete od mlađih ljudi, pa su ga upitali plemeniti ashabi: „Zbog čega uzimaš od onih ljudi koji su mlađi?“ Kaže hazreti Omer: „Zato što oni ne kalkulišu u svojim stavovima, oni ti kažu ono što zaista misle.“ I to bi trebala biti jedna lijepa praksa, da uzimamo savjete od svojih ukućana, pogotovo od svoje djece, da uvažavamo njihovo mišljenje.

Blog

Posljednje dodano

Pratite nas na

Pretplatite se na naš Newsletter