POSLANIKOVA KOMUNIKACIJA – IZ STILA ŽIVOTA BOŽIJEG POSLANIKA MUHAMMEDA, S.A.V.S.

Poslanikova komunikacija – iz stila života Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. studija je komunikoloških aspekata života Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., odbranjena kao doktorska disertacija na Fakultetu islamskih nauka 2015. godine. Namjera autora hafiza Kenana Musića je da prezentira Poslanikovo, s.a.v.s., nasljeđe u komunikaciji kao primarnoj i iznimno značajnoj ljudskoj aktivnosti. Kako je Muhammed, s.a.v.s., komunicirao u porodici, poučavanju, misiji, javnom prostoru i šta su najbitnije odrednice ove komunikacije kao referentnog okvira u islamskom identitetu suštinska su pitanja na koja knjiga daje odgovor.

  • Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem
  • Godina izdavanja: 2020. godina
  • Broj strana: 205 str.
  • Uvez: mehki
  • ISBN 978-9958-622-88-5