BIBLIOGRAFIJA RADOVA IZ HADISA

Bibliografija radova iz hadisa, sunneta i Sire je istraživački projekat Katedre za Hadis Fakulteta islamskih nauka, Centra za Kur'an i sunnet, i sadrži biografije autorskih knjiga, prevedenih djela, autorskih članaka, prevedenih članaka i rukopisa iz navedenih oblasti. Priređivači su prof. dr. Zuhdija Hasanović, prof. dr. hfz. Kenan Musić, mr. Fadlij Maljoki i Kamber Kamberi.

Izvod iz uvoda djela

Donosimo iz dna naše pokajničke duše koja oprost moli salavat i selam najboljem Božijem stvorenju Muhammedu, s.a.v.s., koji svojim uzornim načinom života pokaza domete čovjeka i smisao života.

Sretni smo što smo u prilici da novim generacijama mladića i djevojaka koji su svjesni Allaha, dž.š., i istrajni na putu Muhammeda, s.a.v.s., na vakufu rahm. Nusreta Halačevića i njegove porodice stavimo na raspolaganje Centar za Kur'an i sunnet čiji je osnovni zadatak promoviranje temeljnih izvora islama u savremenom kontekstu.

Kroz različite naučnoistraživačke projekte i radove, naučne skupove međunarodnog i lokalnog karaktera, susrete i intenzivnu saradnju nastavnika i saradnika temeljnih vjerskih predmeta u obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i okruženju, objavljivanje originalnih djela i prijevoda, kao i kroz mnoge druge aktivnosti, nastojat ćemo, ako Bog da, približiti Kur'an i sunnet savremenom čovjeku i učiniti ga dostojnim sljedbenikom Muhammeda, s.a.v.s.

Kako bismo sigurnijim i postojanijim koracima išli u budućnost, neophodno je temeljito se upoznati s našom intelektualnom tradicijom u oblasti hadisa zbog čega vam u nastavku nudimo bibliografiju hadiske literature koja je kroz stoljeća nastajala na bosanskome jeziku ili od bosanskih autora koji su pisali na arapskom, turskom i perzijskom jeziku.

Bibliografija obuhvata originalne knjige, članke i studije, diplomske, magistarske i doktorske radove odbranjene na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu te prijevode knjiga, članaka i studija s drugih jezika, kao i rukopise hadiskih djela koje su bosanski prepisivači na taj način činili dostupnim širem čitateljstvu.

Obuhvaćene su knjige, članci, studije, rukopisi i njihovi prijevodi koji govore o različitim temama iz oblasti hadisa, sunneta i biografije Muhammeda, s.a.v.s. (sire).

Bibliografija koju nudimo je prema gore navedenom stručna ili specijalna, u smislu da se odnosi isključivo na hadisku nauku, ali na hadis, shvaćen u najširem smislu kao sve ono što se odnosi na uzorni život Božijeg Poslanika, s.a.v.s., bez obzira u kojoj formi to bilo iskazano.